Studie over de toekomst van de mobiliteit in België

Stekker aansluiten op groene wagen

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van de elektrificatie van het wagenpark? Dat onderzocht CLIMACT, adviesbureau voor klimaattransitie, in opdracht van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Om koolstofneutraliteit in de vervoerssector te bereiken, is een combinatie van gedrags- en technologische veranderingen nodig. Dat is de conclusie van de studie die CLIMACT, adviesbureau voor klimaattransitie, in opdracht van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft uitgevoerd over de behoeften aan elektrificatie van de mobiliteit in België en de daarmee samenhangende ecologische, economische en sociale gevolgen.

Minder verplaatsingen met “fossiele” voertuigen, het gebruik van deelauto’s en openbaar vervoer (treinen, bussen, trams), zachte mobiliteit, samen met de elektrificatie van het wagenpark bieden een oplossing voor de klimaatuitdagingen in de vervoerssector. Batterijen bestaan uit metalen zoals kobalt, lithium, koper en nikkel, die niet alleen zeer kritisch zijn uit milieu- en sociaal oogpunt (winning en arbeidsomstandigheden), maar ook een risico inhouden wat betreft beschikbaarheid.

Grootschalige recycling van batterijen is van essentieel belang om de socio-economische en milieueffecten van de voor de produktie benodigde metalen te verminderen. De Europese Commissie heeft voorgesteld het huidige verplichte recyclingpercentage voor batterijen te verhogen van 50% tot 65% in 2025 en 70% in 2030, met specifieke recyclingpercentages voor kritieke metalen.

Recycling alleen zal echter niet volstaan. Beperking van het gewicht en het vermogen van voertuigen helpt de omvang van de gebruikte batterijen te beperken: een batterij weegt momenteel tot 500 kg en kan tot de helft van de waarde van een voertuig vertegenwoordigen.

Het verslag bevat een samenvatting van alle bevindingen van het onderzoek en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de mogelijke scenario’s voor de vraag naar batterijen in een koolstofvrij België in 2050?
  • Wat zijn de economische, milieu- en sociale gevolgen (positieve en negatieve) van deze scenario’s?
  • Wat zijn de belangrijkste beleidsmaatregelen om de vervoerssector snel koolstofvrij te maken zonder andere doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in het gedrang te brengen?

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
24 januari 2022
Terug naar boven
Terug naar boven