Straf circulair idee? Krijg een duwtje in de rug.

Begin mei heeft Vlaanderen Circulair twee projectoproepen gelanceerd om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Eén call heeft betrekking op het thema van de 'stad en de circulaire economie' en de andere op 'circulaire aankopen'.  De ronde 2018 is de tweede uitgave. Vorig jaar kregen 63 projecten subsidies.

Voor deze call van 2018 maakt Minister voor Omgeving Schauvliege 2,3 miljoen euro vrij.

Je kan jouw project indienen tot 29 juni 2018. 

Circulaire Stad en Ondernemen

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

  • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie te verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
  • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. We moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug). Liefst rechtspersonen.

Voor welke subsidiebedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro.

Timing?

De deadline voor indiening is: 29 juni 2018 om 12u 's middags.

De projecten starten in 2018, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2020.

Indienen?

Naar het indienformulier

Meer weten?

Download het informatiedocument

Circulair Aankopen

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor wie zich ingeschreven heeft als aankoper of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen. Meerdere partners van de Green Deal mogen uiteraard ook samenwerken.

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van circulair aankopen. De projecten moeten beantwoorden aan de definitie en doelstellingen van circulair aankopen, zoals omschreven in de Green Deal.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 50% van een project, met een maximum van 20.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: 29 juni 2018 12u. 's middags.

De projecten starten in 2018, na goedkeuring, en moeten afgerond worden binnen de tijdsduur van de Green Deal (30 juni 2019).

Indienen?

Naar het indienformulier

Meer weten?

Download het informatiedocument

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
11 mei 2018
Terug naar boven
Terug naar boven