kantoor Qframe

Softwarebedrijf framet MVO

Het Kontichse Qframe schrijft software op maat op basis van het .Net (spreek uit dotNet) framework van Microsoft. Het bedrijf plaatste de jongste jaren veel vraagtekens bij een zakenwereld die enkel interesse toont in de maximalisatie van de winst en van de output per werknemer en daarbij de ogen sluit voor afval, vervuiling, uitputting van grondstoffen,…

Hun visie op duurzaamheid noemen ze het ‘nieuw economisch model’. Het oogt eenvoudig maar leidt wel tot concrete resultaten. De Sustatool van MVO Vlaanderen hielp daarbij een handje.

Qframe maakt deel uit van de Cronos Groep en telt een zestigtal medewerkers. Zeven vaste softwareteams ontwikkelen maatwerksoftware volgens een eigen aanpak; vaak op locatie.

De open bedrijfscultuur, een relatief jonge groep van medewerkers en een zaakvoerder die in zijn vrije tijd actief is als voorzitter van de coöperatieve Zonnewind. Ziedaar de voedingsbodem voor de gebalde duurzaamheidsvisie die Qframe de voorbije twee jaar ontwikkelde als antwoord op de vragen die het had bij het gangbare economisch model: “Maximaliseren van de meerwaarde voor onze klanten aan de hand van maatwerksoftware in .Net, met respect voor die klant, onze medewerkers en onze omgeving.”

De Sustatool hielp vervolgens om deze woorden om te zetten in een actieplan waarvan we hieronder twee onderdelen uitlichten.

Duurzamer naar het werk en naar de klant

Onze stokkende, vervuilende mobiliteit en de rol die bedrijfswagens daarin spelen; een tekeningetje hoeft daar niet meer bij. Qframe is zich – met een vloot van 35 bedrijfswagens – zeer bewust van dit probleem. Het pakt het aan op drie manieren.

Als eerste stap voerde het thuiswerken en flexibele werktijden in. In 2019 werd er met alle teams bekeken of één thuiswerkdag per week haalbaar was. Dit is geleidelijk opgebouwd en nu hebben alle teams inderdaad minimum één thuiswerkdag per week. Dit zorgt ervoor dat het aantal verplaatsingen daalde met 20%.

Daarnaast moedigt Qframe woon-werkverkeer met de fiets aan. Er is een mogelijkheid om een deel van het autobudget in een leasefiets te steken. Het leaseprogramma voorziet verschillende types van fietsen zodat geïnteresseerde medewerkers hun fietskeuze kunnen afstemmen op hun privé-situatie om vlot op het werk te geraken.

Ook het Cronos Mobitlity Centrum, met faciliteiten als een ruime overdekte fietsenstalling en voldoende douche mogelijkheden, maakt fietsen aantrekkelijker.

Met de fiets naar het werk komen, zorgt er ook voor dat mensen meer ontspannen aan het werk gaan. Een parkeerplek zoeken hoeft niet meer en bovendien betekent fietsen gratis fitness. En – niet onbelangrijk - ze hebben minder impact op het milieu!

Tot slot heroriënteert het softwarebedrijf de samenstelling van zijn wagenpark weg van diesel naar elektriciteit, CNG of benzine als brandstof. Hierbij gelden twee uitgangspunten:

  • de ecoscore van de bedrijfsvloot moet hoger liggen dan het Belgische gemiddelde van 67;
  • het gebruikscomfort van de nieuwe auto moet gelijk zijn aan dat van de dieselwagen die hij vervangt.

Om die transitie te realiseren, hanteert Qframe een uitgekiende mix van maatregelen:

  • het maakt optimaal gebruik van de voordelen die de overheid aanreikt.  Zo betekent het feit dat voor elektrische auto’s de BTW voor 100% aftrekbaar is, een kostenvoordeel van 11%;
  • het verlaagde het aantal leasekilometers per jaar van 35.000 naar 30.000 km voor een contract van 48 maanden wat circa 70 euro/maand meer financiële ruimte oplevert;
  • het moedigt werknemers aan om voor elektrische auto’s te kiezen door ze een tegemoetkoming te geven in functie van de ecoscore van het gekozen model. Vanaf een ecoscore van 78 loopt die tussenkomst gradueel op tot 75 euro/maand bij een ecoscore van 88;
  • het installeert in de mate van het mogelijke laadpalen bij de werknemers thuis en neemt de installatiekost en het elektriciteitsverbruik voor zijn rekening.

Per saldo kost deze transitie Qframe zo’n 40.000 euro per jaar. Maar de resultaten liegen er niet om. Van de laatste vijftien bedrijfswagens die besteld werden, rijden er 11 op elektriciteit, 1 op CNG en 3 op benzine. Geen diesels meer te bespeuren.

Respect voor medewerkers

Qframe-medewerkers kunnen rekenen op een uitgebalanceerde HR-benadering.

Nieuwkomers leren zichzelf beter kennen via de Insights Discovery-aanpak. Dat is een toegankelijk kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk Insights Discovery-profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en in anderen.

Elke medewerker krijgt een coach die, naast een algemene begeleidende rol, ook tot taak heeft dat de coachee jaarlijks een peer review ‘ondergaat’ volgens de Sociocracy 3.0-principes.

Een zelfontwikkeld evaluatieplatform capteert de feedback van coach, coachee en een groep evaluatoren die de medewerker-coachee zelf kan aanbrengen.  De resultaten vormen het onderwerp van een ‘consolidatiegesprek’ tussen coach en coachee en finaal ook de basis van een ‘loonsgesprek’.

Qframe voorziet ook een winstpremie.

Een MVO-werkgroep

Qframe lichtte bovenstaande visie en realisaties toe tijdens een informatieavond voor zijn stakeholders in december jongstleden.

Het sloot de avond af met een oproep voor kandidaten om een MVO-werkgroep te vormen. Doel van die werkgroep is om nieuwe acties op het getouw te zetten. Dat zowel bij Qframe als bij de stakeholders-werkgroepleden.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep is ondertussen achter de rug.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
17 februari 2020
Terug naar boven
Terug naar boven