Social Impact Bond innoveert arbeidsbemiddeling

Kois Invest, Duo for a Job en Actiris hebben samen een Social Impact Bond (SIB) uitgewerkt. Dat is een obligatie voor private investeerders, waarmee een mentorprogramma voor jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond wordt gefinancierd. Als dat programma zijn doelstellingen haalt, dan betaalt Actiris de investeerders hun inleg terug. Daarmee hebben ze de prijs in de categorie ‘nationale innovatie’ van de Sustainable Partnerships Award in 2017 gewonnen. Die wordt uitgereikt door The Shift – het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid. 

Sustainable Partnerships Award

The Shift – het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid – gaat elk jaar op zoek naar de meest inspirerende voorbeelden van co-creatie. Met de prijs bekronen ze sinds 2013 de meest innovatieve en impactvolle partnerschappen tussen bedrijven en non-profit actoren in België. De jury bestaat uit experten uit de bedrijfs - en academische wereld, het middenveld, de publieke sector en de media. Uit de meer dan 50 inzendingen van dit jaar werden 4 samenwerkingsprojecten verkozen tot de beste Sustainable Partnerships, die wij één voor één op deze site presenteren.

Met deze prijs ondersteunt The Shift ook een deel van SDG17, dat doelgericht partnerschappen met heel diverse stakeholders aanmoedigt. Ben je nieuwsgierig naar de aanpak om de maatschappelijke impact van duurzame samenwerkingsverbanden te versterken, dan kan je inspiratie vinden in 'Partnering for Impact'. Dat is een publicatie van i-propeller en The Shift, die met steun van de Vlaamse overheid werd opgemaakt. Alle achtergrondinformatie over de jury, hun criteria, de winnaars en alle deelnemers aan de Sustainable Partnerships Award vind je nog in een andere brochure

Duo for a job

Sinds 2012 helpt Duo for a job vzw jonge migranten bij hun zoektocht naar een baan in Brussel. De belangrijkste activiteit bestaat uit een programma voor interculturele en intergenerationele job coaching. Deze organisatie brengt jonge, werkwillige migranten in contact met oudere autochtone Belgen, die als carrièrementors optreden.

Tot nu toe heeft deze organisatie voor de coaching van 300 jonge migranten in Brussel gezorgd. 44 procent van deze deelnemers slaagde erin om binnen hun mentorperiode van zes maanden een baan voor onbepaalde termijn te vinden. Dit slaagpercentage is dubbel zo hoog als het tewerkstellingspercentage voor andere leden van deze bevolkingsgroep. Door samen te werken met autochtone mentors, leren jonge migranten in Brussel de lokale taal spreken en krijgen ze toegang tot plaatselijke professionele netwerken.

Plus diverse partners

“Het feit dat dit programma zich nog niet op de markt had bewezen, was een groot struikelblok voor de toekenning van overheidssubsidies aan Duo for a Job”, zegt Grégor Chapelle, algemeen directeur van Actiris, de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling in Brussel.

Om dit probleem op te lossen, besloot Duo for a job om een SIB-mechanisme te gebruiken. Verschillende groepen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren daar onlangs al mee begonnen, maar Duo for a Job is de eerste organisatie in Continentaal Europa die met het SIB-model van start is gegaan.

In het kader van dit mechanisme stemde een groep van sociale investeerders onder leiding van Kois Invest – een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in impact investeringen – ermee in om een pilootversie van dit mentorprogramma te financieren.

En de overheid

Als de tewerkstellingsgraad van de Duo for a Job-groep ten minste 10 procent hoger ligt dan die van de controlegroep zal de Belgische overheid de sociale investeerders vergoeden. Daarvoor zal een onafhankelijke controle-instantie, in dit geval het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, het programma evalueren.

Als blijkt dat het programma echter niet voor een hogere tewerkstellingsgraad bij de deelnemers zorgt, is de overheid helemaal niets aan de investeerders verschuldigd. Voor Actiris is het SIB-mechanisme met andere woorden een win-winvoorstel.

Uitdagingen aangaan en opschalen 

“De social impact bond geeft Duo for a Job de kans om de geloofwaardigheid van het programma te versterken en terzelfdertijd het financiële risico voor de publieke partner te elimineren”, aldus François de Borchgrave, algemeen directeur van Kois Invest.

Duo for a job hoopt het SIB-mechanisme, dat afloopt eind 2017, te kunnen vervangen door langetermijnfinanciering vanuit zowel publieke als filantropische bronnen. De middelen worden de komende twee jaar ingezet om de activiteiten op te schalen.

Wie deze informatie kort wil samengevat zien kan kijken naar een 1'13'' durende video over social impact bond.

Ontdek verder de kwaliteiten van de social impact bond op deze site.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
13 december 2017
Terug naar boven
Terug naar boven