SDGs maken Vlaamse steden en gemeenten duurzamer

Is uw gemeente- of stadsbestuur transparant over het afstemmen van haar beleid op de SDGs? Maakt uw lokaal bestuur daarvoor ook gebruik van de indicatoren uit de Vlaamse gemeente- en stadsmonitor? Beseft u dat u met de SDGs ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw lokale overheid in beeld kan brengen?

Global goals, local focus

De huidige mondiale uitdagingen vragen steeds meer om lokale acties binnen een interdependente wereld. Steeds meer lokale besturen in Vlaanderen nemen de uitdaging aan. Zij onderschrijven hun verantwoordelijkheid om een duurzame ontwikkeling op het eigen grondgebied te verwezenlijken. Daarom engageren de politieke vertegenwoordigers van deze lokale besturen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals for Sustainable Development) tegen 2030 mee te helpen realiseren. Om deze mondiale doelen te realiseren, willen ze lokale acties ontplooien.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom gaat VVSG in een SDG-piloottraject samen met 20 Vlaamse gemeenten na hoe zij de SDGs in het lokaal beleid kunnen integreren. Via begeleiding op maat zal VVSG samen met hen experimenten opzetten en bekijken hoe zij de SDGs kunnen inschakelen in het gemeentelijk beleid. Daarnaast worden een bijkomende 30 gemeenten op de hoogte gehouden, onder meer via een jaarlijkse SDG-bijeenkomst. Ten slotte kunnen alle Vlaamse gemeenten zich inspireren op een SDG-pagina op de VVSG-site met heel wat praktijkvoorbeelden, aanzetten tot omgevingsanalyse, inlassingen voor partijprogramma's, technieken voor gepaste burgerparticitpatie, enz. 

Indicatoren voor SDGs

Ook de indicatoren uit de gemeente- en stadsmonitor zijn bruikbaar om de realisatie van de SDGs in de eigen gemeente of stad op te volgen. Enkele voorbeelden illustreren de bruikbaarheid ervan: indicator 'betaalbaarheid van de kinderopvang' kan u gebruiken om SDG1 (geen armoede) op te volgen,  een indicator over 'vroegtijdige schoolverlaters' kan dienst doen voor SDG4 (kwaliteitsonderwijs), de indicator 'overlevingsgraad van ondernemingen' heeft dan weer betrekking op SDG8 (waardig werk en economische groei), enz.

Meerdere indicatoren kunnen samen ingezet worden om de realisatie van één SDG op te volgen. Zo kan u bijvoorbeeld 'verkeersveiligheid voor fietsers', 'groenvoorzieningen in de buurt',  'diversiteit bij het stadspersoneel' en 'fierheid' gebruiken om de realisatie van een complexe SDG11 (duurzame steden en gemeenschappen) mee op te volgen. Omgekeerd kan het ook gebeuren dat u met één indicator meerdere SDGs kan monitoren, zoals bijvoorbeeld het geval is met indicator 'fiscale inkomens beneden een kritische grens' voor SDG1 (geen armoede) en SDG10 (ongelijkheid verminderen). 

De gemeente- en de stadsmonitor hebben als doel het strategische beleid van het lokaal bestuur beter te onderbouwen zodat ze hun bijdragen aan een lokale duurzame ontwikkeling kunnen bevorderen. Met de gemeente- en de stadsmonitor beschikt uw lokaal bestuur over set van 100 tot 200 indicatoren om de realisatie van SDGs op te volgen.

Indicatoren voor MVO bij overheden

De SDGs zijn stuk voor stuk ook kapstokken voor de invulling van de  'maatschappelijke verantwoordelijkheid' van een gemeente- of stadsbestuur ten aanzien van de 'leefbaarheid' en/of 'duurzaamheid' van de lokale gemeenschap. Deze SDGs brengen diverse dimensies van die maatschappelijke verantwoordelijkheid in beeld, zoals: armoedebestrijding, waardig werk, economische groei, kwaliteitsonderwijs, verminderen van de ongelijkheid, goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, betaalbare energie, klimaatactie, enz.  

Daarmee sporen deze SDGs perfect met het aanbod van MVO Vlaanderen voor overheidsinstellingen. Op deze site vindt u, ook als lokaal bestuur, verschillende instrumenten om MVO in de praktijk te brengen. De MVO-scan is een handige tool die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw bestuur in kaart brengt. Aan de hand van een aantal stellingen kunt u zien hoe goed uw overheidsorganisatie scoort op verschillende MVO-thema's. Dat zijn tegelijkertijd ook thema's die belangrijk zijn voor het duurzaamheidsbeleid van een (lokale) overheid.

Bovendien zijn er tal van netwerken en adviseurs waarop u als (lokale) overheid kan beroep doen om de SDGs systematisch in uw beleid te integreren. En op die manier uw maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en de wereldwijde uitdaging aan te gaan voor een meer duurzame ontwikkeling van de meest diverse samenlevingen. 

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
9 april 2018
Meer info
VVSG en SDGs
Terug naar boven
Terug naar boven