SDG-groot.

SDG's - enorme opportuniteit voor Vlaamse ondernemingen

Begin 2021 verscheen een eerste VARIO-advies, dat het belang van de Sustainable Development Goals benadrukte als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. Het vervolgadvies, VARIO-advies 20 'De Sustainable Development Goals – opportuniteiten voor Vlaamse Ondernemingen’, is nu afgerond.

In dit advies stelt VARIO dat duurzaamheid, in de brede betekenis van de SDG’s, in de kern moet zitten van bedrijven en van de overheid. Dat zal de bedrijven en onze regio als geheel competitiever en veerkrachtiger maken. De relance na de covidcrisis is in die context een uitgelezen momentum. In Vlaanderen zowel als wereldwijd worden grote budgetten vrijgemaakt en dat levert verdienkansen op. We moeten in Vlaanderen ook verder bouwen aan expertise die bijdraagt aan de realisatie van de SDG’s en ons zo internationaal in de markt zetten.

VARIO doet in dit advies overkoepelende aanbevelingen aan de overheid, specifieker aan onder meer VLAIO en FIT en aan het onderwijs.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen:

  • Stimuleer in de interactie met bedrijven, op verschillende manieren en op verschillende niveaus, ondernemen uit purpose en het verduurzamen van bedrijfsmodellen. Daartoe zijn ook specifieke initiatieven mogelijk, bijvoorbeeld gericht op internationale zakelijke opportuniteiten in het kader van de SDG’s.
  • Verbind aan overheidssteun aan bedrijven de voorwaarde van een globaal positieve impact op de SDG’s.
  • Gebruik regelgeving en normering op een slimme manier om markten te creëren voor producten, technologieën of diensten die bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

VARIO erkent dat er op verschillende niveaus binnen de overheid al goede evoluties in gang zijn gezet, en wil die met zijn aanbevelingen verder helpen verbeteren en versnellen.

Hierbij aansluitend, formuleerde VARIO op vraag van minister-president Jan Jambon ook een advies over het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VARIO-advies 21). VARIO vraagt dit advies samen te lezen met de VARIO-adviezen 17 en 20 over de SDG’s.

Op donderdag 2 december (late namiddag, live in Brussel) organiseert VARIO zijn jaarlijkse colloquium. De SDG’s zijn het centrale thema van deze editie. Meer details volgen binnenkort. Noteer het alvast in je agenda.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
1 oktober 2021
Terug naar boven
Terug naar boven