SDG-groot.

SDG Pioneer-programma voor Vlaamse steden en gemeenten

Binnen het SDG Pioneer-programma realiseren lokale besturen binnen de twee jaar een ambitieus actieplan rond elk van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace) uit Agenda 2030.

Bij een positieve evaluatie ontvangt de gemeente het internationale SDG Pioneer-opleidings- en implementatiecertificaat van UNITAR, het opleidingsinstituut van de VN in Genève en worden ze bekroond tot SDG Pioneer.

Niet vrijblijvend

SDG Pioneer worden is geen vrijblijvend traject. Gemeenten die het certificaat willen behalen, engageren zich om de duurzaamheidsdoelstellingen op een concrete manier in hun organisatie te vertalen. Ze mobiliseren de organisatie rond concrete SDG-acties en rapporteren over de geboekte resultaten.

De besturen worden in het traject ondersteund door IDEA Consult, VVSG en CIFAL Flanders. De begeleiding bestaat uit volgende onderdelen:

  • kick off moment in de gemeente
  • SDG-scan (nulmeting) en opmaak van een actieplan op maat
  • coaching van de uitvoering van het actieplan: individueel en via lerend netwerk
  • online SDG-dashboard op maat
  • tussentijdse evaluatie via visitatie na 1 jaar
  • eindevaluatie en certificering
  • toegang tot SDG-platform met inspiratie en nieuws

Het programma is gespreid over twee jaar, met start in maart 2021 en eind in december 2022.

Kandidaatstelling

Gemeenten kunnen zich kandidaat stellen vanaf 28/10/2020 bij Idea Consult en ontvangen vervolgens meer informatie over het programma. In de periode december 2020 – januari 2021 vinden persoonlijke contactmomenten plaats met de gemeenten.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
31 oktober 2020
Terug naar boven
Terug naar boven