gebouw met heel veel ramen

Ruimte voor bedrijvigheid in de toekomst

Op anderhalf jaar tijd evolueerde het denken over de ‘bedrijventerreinen van de toekomst’ gaandeweg naar 'ruimte voor bedrijvigheid in de toekomst'. Wat gaat er schuil achter deze verandering van terminologie? 

Experts stellen vast dat de bedrijventerreinen in Gent steeds meer bezet raken. Datzelfde probleem zou zich ook in andere Vlaamse stedelijke regio's voordoen. De creatie van extra ruimte voor bedrijventerreinen wordt steeds moeilijker, waardoor er efficiënter moet worden omgegaan met de beschikbare ruimte. Technologische innovatie zorgt er anderzijds voor dat maakbedrijven steeds minder hinder genereren en dus onder bepaalde randvoorwaarden localiseerbaar zijn binnen het stedelijk weefsel. 

Deze vaststellingen vormen de aanleiding voor de dienst economie van de stad Gent om diverse co-creatie trajecten op te zetten over 'ruimte voor bedrijvigheid in de stad van de toekomst'. De regie van dit traject werd toevertrouwd aan experts van Arch-Teco en Bopro. Zij begeleidden de gesprekken van een groep van stakeholders over manieren om op bedrijventerreinen voldoende plaats voor nieuwe of vernieuwde bedrijvigheid te kunnen voorzien. Die stakeholders komen uit de wereld van de maakbedrijven, vastgoedspelers, bedrijventerreinbeheerders, én de overheidsmiddens van het Gents stadsbestuur en betrokken overheidssectoren inzake ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Parallel aan het inzetten op een efficiënter ruimtegebruik op de bedrijventerreinen hebben die stakeholders ook gepraat over het verweven van bepaalde activiteiten binnen stedelijke wijken of buurten. Op die manier dachten zij een dynamische voedingsbodem voor economische bedrijvigheid in de stad van de toekomst te verzekeren. 

Finaal komt dit traject tot vier aanbevelingen die vanuit een brede groep betrokken stakeholders naar het beleid van de stad Gent toe worden geformuleerd: 

  1. investeer in dataverzameling en kennisopbouw
  2. creëer nog meer een ondernemersvriendelijke dienstverlening
  3. bouw een coherente visie op en draag ze uit
  4. vorm een stevig netwerk. Deze aanbevelingen kunnen ook overheden en stakeholders in andere Vlaamse stedelijke regio's inspireren. 
Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
29 maart 2018
Terug naar boven
Terug naar boven