Resultaten Acerta-mobiliteitsbarometer

geparkeerde fietsen

De HR-groep Acerta lanceerde de eerste editie van de mobiliteitsbarometer. Hiermee peilt ze naar de evolutie in de mobiliteit van de Belgische werknemer.

De eerste editie brengt de evolutie in mobiliteit in kaart tussen 2015 en 2011 op vlak van de afstand woon-werkverkeer. Het onderzoek geeft daarnaast inzicht in hoe werknemers zich naar het werk verplaatsen.

Kernpunten gegevens Acerta-Mobiliteitsbarometer

  • De fiets is aan een stevige opmars bezig. In vijf jaar steeg het aantal fietsgebruikers met de helft.
  • De wagen blijft het populairste vervoermiddel (71 procent), maar stijgt slechts met 1 procent in vergelijking met vijf jaar geleden.
  • Acht procent van de werknemers komt met de bedrijfswagen werken vandaag. De stijging van het aantal bedrijfswagens tegenover 2011 is significant.
  • Door de toenemende verkeerscongestie kiezen werkgevers steeds meer voor het Nieuwe Werken, maar ook mobiliteit komt vaker voor als vaste component in het verloningspakket van de werknemer.

Dichtbij huis werken stijgt

Meer dan 68 procent van de totale Belgische werkende beroepsbevolking werkt binnen een straal van 20 kilometer van zijn woonplaats. Dit percentage is licht stijgend. Vandaag legt de Belgische werknemer een gemiddelde afstand van 19 kilometer af tussen zijn woonplaats en het werk.

Loon geeft impact op afstand

Leeftijd blijkt geen bepalende factor te zijn in de af te leggen afstand. Dichter bij huis werken voor oudere werknemers is ook geen drijfveer om van werkgever te veranderen. De barometer toont wel aan: hoe hoger het loon, hoe groter de kans dat medewerkers meer kilometers afleggen om op naar het werk te gaan.

Bedrijfswagens nog steeds belangrijk verloningsonderdeel

Maar liefst 71 procent van de werknemers gaat met de wagen naar het werk. Daarbij horen heel wat bedrijfswagens. Dit aandeel is gestegen tot 18 procent, of een stijging met ruim 10 procent op 5 jaar tijd. Het percentage werknemers met een bedrijfswagen neemt toe in functie van de anciënniteit. En toch: wie gebruikmaakt van een bedrijfswagen, is gemiddeld langer onderweg naar het werk dan een andere werknemer.

Het nieuwe werken gesteund door overheid

Het Nieuwe Werken zal zeker bijdragen tot een oplossing voor mobiliteitsvraagstukken. De werkgever moet trouwens zo bestaand en potentieel talent niet enkel in de buurt zoeken.

Dirk Wijns van Acerta: “De overheid als werkgever speelt in deze een voortrekkersrol en verplicht soms werknemers om een dag per week van thuis te werken. De Belgische staat is echter een uitzondering op de regel, want we constateren dat thuiswerk zelden opgenomen is in cao’s. In grote ondernemingen merken we dat er meer en meer een gedoogbeleid gehanteerd wordt waarbij in overleg met de leidinggevende thuiswerk mogelijk is. Rekening houdend met de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst, is het voor werkgevers een win-winsituatie om het Nieuwe Werken te officialiseren

Fietsen populair

Volgens het onderzoek is de fiets de laatste jaren aanzienlijk populairder geworden als vervoersmiddel om naar het werk te gaan.

In 2011 maakte 12 procent van de werkende beroepsbevolking gebruik van de fiets om zich te verplaatsen. Vandaag staat de teller op 18 procent. Wie naar het werk fietst, legt een gemiddelde afstand van 7 kilometer af tussen zijn woonplaats en het werk.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
23 mei 2016
Terug naar boven
Terug naar boven