Regelgeving duurzaamheids­verslaggeving neemt sterk toe

beeld Carrots & Sticks

Onder de even frivole als veelzeggende naam Carrots & Sticks (C&S) verzamelt het Global Reporting Initiative (GRI) sedert 2006 informatie over de regelgeving op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving.

Het stelt deze informatie zowel via een website als via rapporten ter beschikking.

De website C&S bevat een database met regelgeving en instrumenten uit 64 landen die organisaties verplichten of aanmoedigen om duurzaamheidsgerelateerde informatie te rapporteren. De gegevens werden verzameld tijdens onderzoek voor de 2020-editie van het rapport Carrots & Sticks. Het bouwt voort op gegevens die zijn verzameld sinds 2006, toen de C&S-serie startte.

Net zoals de andere rapporten, biedt het C&S-rapport 2020 inzicht in de evolutie van de regelgeving op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving. Op 22 juli kwam de vijfde editie uit.

Belang van de markt laat zich voelen

Deze editie van C&S bekeek 614 rapportagevereisten en informatiebronnen (in 2016 stond de teller op 383), afkomstig uit meer dan 80 landen en regio's. Daaronder de 60 grootste economieën ter wereld.

Het rapport leert ons vooral dat de publicatie van ESG-gegevens (Environment, Social and Governance – wij spreken eerder over people, planet, profit) op mondiaal vlak nog nooit zo’n hoge vlucht nam.

Een tweede, minstens even belangrijke vaststelling is dat “as the market implications of certain ESG topics become more evident, interest in the quality of disclosures is also sharpening.”

Nieuw in 2020 zijn de inzichten en context die verkregen werden via interviews met beleidsmakers. Zij gaven hun visie over goede praktijken bij het faseren in ESG-rapporteringsvereisten.

De belangrijkste bevindingen van C&S 2020

  • De SDG’s zijn wereldwijd een referentie geworden voor het beleid inzake duurzaamheidsverslagleggeving. Hoewel expliciete verwijzing naar de SDG's als rapportagevereiste beperkt blijft, ‘sluipen’ ze er vaak in door de behandelde thema's. Links naar verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), waardig werk en economische groei (SDG 8) en vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16) komen vaak voor. De verwijzing naar volksgezondheid en onderwijs (SDG's 3 en 4) is laag. We mogen verwachten dat dat na de COVID-19-pandemie zal veranderen.
  • Europa blijft de ESG-rapportageagenda aansturen. Het is goed voor 245 rapportage-instrumenten, terwijl de Aziatische markten (174) alsmaar actiever worden. Noord-Amerika heeft een laag aantal rapportagebepalingen (47). Dat weerspiegelt gedeeltelijk het lagere aantal nationale rechtsgebieden in die regio. Op landenniveau stelde het rapport een hoger aantal rapportagebepalingen vast met namen als het Verenigd Koninkrijk, Spanje, de VS, Canada, Brazilië, Colombia en China.
  • Overheidsinstanties leggen de meeste rapportagebepalingen op. Het aantal bepalingen steeg sinds 2016 met 74% tot bijna 400. Ook de betrokkenheid van toezichthouders op de financiële markten, waaronder centrale banken, nam stevig toe.
  • Regelgeving voor de particuliere sector, en dan vooral voor grote en beursgenoteerde ondernemingen, neemt ongeveer 90% van het C&S-overzicht voor zijn rekening. De bepalingen die van toepassing zijn op kmo's en de openbare sector zijn grotendeels ongewijzigd sinds de vorige editie.
  • Er is nog altijd meer samenwerking nodig tussen organisaties die de standaarden bepalen, verslaggevers, informatiegebruikers, toezichthouders en beleidsmakers om de regelgeving te stroomlijnen en de rapportagekwaliteit te verbeteren.

Carrots & Sticks 2020is een initiatief van GRI en de University of Stellenbosch Business School (USB), met bijdragen van het UN Environment Programme (UNEP).

Frank Van Damme

voor MVO Vlaanderen

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
5 augustus 2020
Terug naar boven
Terug naar boven