Redactiebureau Palindroom doet aan duurzame mobiliteit

Het redactiebureau Palindroom kreeg een eervolle vermelding op de Business Mobility Awards 2014. Het is een erkenning voor de inspanningen die de KMO levert op vlak van duurzame mobiliteit.

Redactiebureau Palindroom slaagt er namelijk in om meer dan 70% van alle verplaatsingen af te leggen zonder auto. Over de andere inspanningen die Palindroom levert en haar motivatie hierachter, pikten we een interview met zaakvoerder Rik Neven op.

Stop met klagen over mobiliteit

Redactiebureau Palindroom, dat ook de drijvende kracht is achter de architectenwebsite www.architectura.be, bestaat bijna vijf jaar en heeft van bij de opstart de kaart getrokken van duurzame mobiliteit. “Werkgevers en werkgeversorganisaties hoor je voortdurend klagen over de files, maar ze vergeten wel dat zij die files veroorzaken”, vertelt zaakvoerder Rik Neven. “Het zijn immers voor een groot deel mensen die zich verplaatsen voor hun werk(gever) die staan aan te schuiven in het verkeer. In plaats van te klagen, zouden de werkgevers beter hun verantwoordelijkheid nemen. Het gaat er bij mij echt niet in dat zo veel werkgevers verwachten van hun personeel dat ze elke dag aanschuiven in de file, terwijl er alternatieven beschikbaar zijn. Dat is niet alleen vanuit ecologische overwegingen onaanvaardbaar, het is ook vanuit bedrijfseconomisch standpunt pure waanzin.”

Verplicht thuiswerk

Door een aantal eenvoudige ingrepen is het autogebruik bij Redactiebureau Palindroom tot een minimum beperkt. De belangrijkste winst inzake duurzame mobiliteit wordt zonder meer geboekt door thuiswerk. Waarom zou je de werknemers altijd verplichten naar het kantoor te komen als ze het werk ook thuis kunnen doen? Daarom worden bij Redactiebureau Palindroom de werknemers die niet op fietsafstand van het kantoor wonen “verplicht” om twee dagen per week thuis te werken. Dat verloopt perfect. Kritikasters vrezen dat je als werkgever controle verliest over je werknemers als je ze thuis laat werken en dat hun rendement naar omlaag gaat. Die vrees is totaal ongegrond. Integendeel. Het uitschrijven van een artikel loopt vlotter als je thuiswerkt dan op kantoor. De controle vormt ook geen bezwaar. Degelijke medewerkers zullen geen misbruik maken van het vertrouwen en de flexibiliteit die je hen geeft.

Bedrijfsfiets en elektrische fiets

Ook de locatie speelt een belangrijke rol. Door te verhuizen naar een locatie dichtbij het station en de stad kan iedereen gemakkelijk per trein komen en kan hij ’s middags gaan lunchen in de stad zonder de auto te moeten nemen. Elke werknemer beschikt hiervoor trouwens over een bedrijfsfiets, geverfd in Palindroom-groen.

Voor zijn eigen woonwerkverplaatsing van Zutendaal naar Hasselt heeft zaakvoerder Rik Neven geïnvesteerd in een snelle elektrische fiets die trapondersteuning geeft tot 45km/uur.

Werkverplaatsingen per trein en Blue Bike

Hoewel alle medewerkers regelmatig op verplaatsing moeten naar telkens andere bestemmingen gebeurt dat meestal niet per auto maar wel per trein en fiets. Elke werknemer heeft immers een gratis abonnement op Blue Bike waarmee je in 44 stations in België een fiets kan huren. Ideaal als je een afspraak hebt op enkele kilometers van het station. Dan is een fiets veruit de snelste vervoerwijze.

Doordat de medewerkers van Palindroom zo vaak gebruik maken van de Blue Bikes fungeren ze intussen ook zowat als ‘ambassadeurs’ van de blauwe leenfietsen. Op de website en op de affiches van Blue Bike kom je vaak foto’s van het team tegen.

Voor Palindroom was het ook mooi meegenomen dat Stad Hasselt enkele maanden geleden besliste om te fungeren als derde betaler van de Blue Bikes. Daardoor zijn alle ontleningen voortaan gratis en blijven de kosten beperkt tot het jaarlijks abonnement van 10 euro.

Door de combinatie van deze eenvoudige ingrepen wordt het autoverbruik tot ene minimum beperkt en staan de medewerkers bijna nooit in de file. Volgens zaakvoerder Rik Neven gaat dit zeker niet ten koste van het rendement. Eerder integendeel. “Je bent inderdaad in veel gevallen meer tijd kwijt door de auto te vervangen door trein en fiets, maar je bent veel minder productieve uren kwijt en daar draait het om. In de trein kan je immers ook werken en mails beantwoorden. Dat kan niet in de auto.”

Meten is weten en belonen

Om een duidelijk beeld te hebben van de resultaten van deze inspanningen voor duurzame mobiliteit, houdt elke werknemer bij hoeveel kilometer hij elke dag afgelegd heeft per auto, trein en fiets. Op het einde van de maand en het jaar worden op basis hiervan statistieken opgesteld per werknemer en voor het hele team. Deze statistieken tonen aan dat Redactiebureau Palindroom meer dan 70% van al zijn kilometers aflegt zonder auto en daar is het best trots op.

Duurzaam verkeer wordt ook beloond bij Redactiebureau Palindroom. Voor elke kilometer die de werknemers te voet of per fiets afleggen, krijgen ze een fietsvergoeding. Op het einde van het jaar krijgen ze een boekenbon. De waarde daarvan hangt af van het aantal kilometers dat ze zonder auto afleggen.

Bron: http://www.bouwenwonen.net/

Sinds 2009 bekronen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse Overheid ondernemingen die zich inzetten voor duurzame mobiliteit met een Business Mobility Award. Er is een aparte prijs voor de sector profit en non profit. In 2014 gingen Reynaers Aluminium (profit) en de Stad Deinze (non profit) met de hoofdprijzen lopen. De eervolle vermeldingen gingen naar Provincie West-Vlaanderen (non profit) en .... Redactiebureau Palindroom (profit).

(Secundaire) Thema
Meten en wetenMobiliteit
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
18 juni 2014
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven