gerecycleerde kunststof korrels

Recyclagebedrijf pleit voor gedragsverandering consument

Van Werven Recycling Plastics is een recyclagebedrijf met een stevige missie. Zij willen dat producenten en consumenten grondstoffen anders én meer doordacht gaan gebruiken. “Afvalstromen sorteren en recycleren vraagt om een enorme nauwkeurigheid. Dat kunnen we niet alleen”, vertelt Peter Brughmans, adviseur bij Van Werven Recycling Plastics.

Van Werven startte na de tweede wereldoorlog als een Nederlands familiebedrijf. Niet als recyclagebedrijf, wel als grondontginner in onder meer het toen nog te ontginnen Flevoland. “We hadden de eerste diepploegmachine die in één keer de nodige diepte kon omploegen. Door de jaren heen groeide onze dienstverlening. We verhuurden de machines inclusief chauffeur en rijplaten, verhakselden bomen voor levering als biomassa in Leliestad (NL), enzoverder. Zo kwam de ondernemende familie telkens andere dingen tegen waar je iets mee kon doen. Dat zorgde voor groei.”

Harde kunststoffen recycleren

Zo ging in 2006 Van Werven van start met de verwerking van gebruikte harde kunststoffen. “We wilden deze hoogwaardig recycleren. Want als je iets zinvol wilt doen, moet je het echt goed doen. Het liep eerst allemaal erg moeilijk. Hoogwaardig sorteren om hoge kwaliteitsproducten te maken was al redelijk onder controle. We vonden echter geen afnemers omwille van onze onvoldoende levermogelijkheden bij onze klanten. Na vijf jaar betekende het bijna ons faillissement.

In 2011 kwam dan toch het kantelmoment. We beseften dat we buiten Nederlandse landsgrenzen moesten denken. Kwaliteit maar ook volume garanderen en leveren was onze redding. Ondertussen zijn we naar zeven locaties gegroeid (Nederland, België, Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Scandinavië (Zweden), Polen) in Europa.”

Een mix aan gebruikte harde kunststoffen (zo’n 25.000 ton in België in 2018) komt toe in de fabriek in Lanaken van Van Werven België bvba. “Deze harde kunststoffen zijn voor zestig procent afkomstig van de recyclageparken waar ieder van ons als burger zijn grote harde kunststof voorwerpen naartoe kan brengen voor recyclage, zoals tuinmeubelen, emmers, speelgoed, bidons, dakgoten, rioolbuizen, golfplaten, speciekuip,....

En anderzijds zijn er ook heel wat afvalinzamelbedrijven die een mix aan harde kunststoffen apart houden en naar Lanaken brengen. Denk maar aan kunststof buizen en raamprofielen uit afbraak- en renovatiewerken. Deze berg aan harde kunststoffen vormen we om tot een vijftigtal verschillende hoogwaardige grondstoffen. Dit zijn maalgoedsoorten of je mag dit zien als diverse soorten korrels voor divers toepassingen in de meubel-, auto-, bouw- en verpakkingsindustrie.”

Properdere grondstoffen nodig

“Dat vraagt om nauwkeurigheid en een hoge kwaliteit. Ook dat is duurzaamheid. En je kunt het niet alleen doen. Je moet goed samenwerken met je personeel, de partners, klanten en andere stakeholders. Openheid en dialoog is nodig. Zo zijn we bekend geworden als een recyclagebedrijf dat anders sorteert. Door samenwerking.”

Al deze fracties die we nu hoogwaardig recycleren kwamen vroeger gewoon bij het grof huisvuil terecht. Het probleem werd zo doorgeschoven naar de volgende generaties. “We willen daarom dat het gebruik van grondstoffen anders en meer doordacht gebeurt. We schieten geen plastic af, maar opperen voor een andere manier van gebruik. Lang gebruik (of hergebruik) van je grondstof en nadien optimaal afleveren om er opnieuw een perfecte grondstof van te kunnen maken. De nonchalance ‘hoe we omgaan met onze afval zeg maar afdankers’ moet eruit. Dat gevecht moeten we nog elke dag aangaan.”

Waar Van Werven Recycling Plastics nog tegenaanstoot is dat er een grote mix aan kunststoffen bestaat. “Als de input van je machine perfect is, dan krijg je een 100% goede output”. Wij kennen heel goed de samenstelling ervan. Maar de aanvoer is heterogeen en we weten dat het moeilijk is om er zo hoogwaardige eindproducten van te maken. Nochtans is dit de enige focus op een duurzame toekomst. Laagwaardig plasticmengsels vervaardigen - wat de dag van vandaag ook heel vaak gebeurt tot hoogwaardige producten - gaat niet. De volgende generaties zitten dan met een probleem van een finaal rommelproduct. Dit kan niet de juist focus zijn!”

Burger moet mee verantwoordelijkheid nemen

Peter Brughmans merkt dat veel producenten van kunststofproducten nog onvoldoende omkijken naar het effect van de samenstelling van hun product.

“Het ideale scenario zou zijn dat we meer écht samenwerken over grenzen heen. Dat wil zeggen: de consument, recyclers en de producenten van nieuwe producten in openheid tussen elkaar en naar een nieuw systeem. Dat doen wij en het gebeurt dus al wel, maar veel te weinig. Vooral de industrie is er te weinig mee bezig. Zij zouden volgens mij meer moeten luisteren naar ons, die de gebruikte materialen inzamelen, ontvangen en omvormen. Het is een totale andere expertise dan chemie, farmaceutica, metallurgie, bouwen, enzoverder. Mogelijk moeten wij ons met onze federatie Go4Circle meer profileren en adviesverlenend zijn willen we op een duurzamere manier omgaan met grondstoffen en energie, Zo kunnen we tot echte oplossingen te komen.”

In dit nieuw systeem zou de eerste kwaliteitscontrole en selectie van de te recycleren producten door de burger zelf moeten gebeuren. “Een machine kan ‘dat’ niet. Eigenlijk zouden we duidelijk moeten maken aan de burger dat als hij zijn yoghurtpotje juist sorteert en aflevert, hij dat volgende week terugziet in de winkelrekken. Je eet de inhoud op… ook de laatste klikjes, scheidt het metalen dekseltje en houdt het zuivere, plastic potje apart, zo eenvoudig. Het gaat om verantwoordelijkheidszin.”

Ten dienste van de samenleving

Het bestaansrecht van Van Werven is niet de hoogte van de winst. De kwaliteit van de goederen en diensten bepaalt de betekenis. “Dat is de uitdaging waar we dagelijks voor staan. Als Van Werven staan we ten dienste aan de samenleving, op drie manieren. Door te werken aan: duurzame infrastructuur, een vruchtbare bodem en hergebruik van grondstoffen.

Binnen die opdracht moeten we keihard werken, goed op de centen letten, ondernemen, samenwerken en soms hard onderhandelen. Met als resultaat dat we goed kunnen zijn voor het milieu, we duurzame relaties opbouwen met klanten, leveranciers en onze eigen medewerkers en we kunnen bijdragen aan een betere samenleving.”

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
17 juni 2019
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven