Windmolen in maisveld

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

Lokale besturen zijn prima geplaatst zijn om klimaatactie te ondernemen. Dat weespiegelt zich in het feit dat 269 Vlaamse steden en gemeenten zich via burgemeestersconvenanten al engageerden tot lokale klimaatactie.

Ook tal van burgers en stakeholders zijn aan de slag in hun gemeente om de klimaatverandering tegen te gaan of om een antwoord te vinden op de gewijzigde klimaatomstandigheden.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceerde een projectoproep waarmee hij steden en gemeenten financieel wil ondersteunen wanneer ze samen met andere gemeenten, burgers, bedrijven, scholen… concrete zaken voor het klimaat wensen te realiseren.

De VVSG zorgt voor de uitvoering en begeleiding bij de projectoproep.

Co-creatie

Samenwerking en participatie zijn erg belangrijk. Gemeenten overleggen best met andere gemeenten, burgers, scholen, bedrijven; bijvoorbeeld tijdens lokale klimaattafels. Dat is de ideale basis om lokaal een breed gedragen klimaatbeleid te voeren met doelstellingen en concrete acties. Realistisch en toch ambitieus.  

Heel wat gemeenten hadden in het verleden al zo een forum. Acties die daaruit nog moeten voortvloeien komen ook  in aanmerking.

Inspiratie en innovatie

Iedere gemeente is anders. Toch is het belangrijk dat de projecten ook andere gemeenten kunnen inspireren en aanspreken. Het project mag dus voldoende algemeen zijn, maar moet ook voldoende innovatief zijn zodat het andere gemeenten op ideeën brengt.

Financieel engagement van de gemeente

Minister Somers heeft 880.000 euro veil voor de projecten, in een formule van co-financiering. De gemeenten die indienen en geld vragen, leggen er minstens hetzelfde bedrag naast. Een financieel plan moet aantonen dat dit haalbaar is.

De jury beslist

Geïnteresseerde gemeenten hebben tot 5 oktober 2020 de tijd om een dossier in te dienen. Daarna doet een jury de beoordeling. De VVSG maakt daar geen deel van uit, maar begeleidt gemeenten met de opmaak van hun dossier.

Uiteindelijk zullen er 8 à 10 projecten (of tot de totale projectsubsidie toegekend is) geselecteerd worden. De geselecteerde projecten worden tijdens de VVSG-ledenvergadering van 5 december 2020 bekendgemaakt.

Informatie

Raadpleeg de volledige projectoproep 'Lokale klimaatactie' voor verdere informatie.

De blanco pdf-versie van het invulformulier kan je helpen bij de voorbereiding van je dossier.

Opgelet! Uiteindelijk dien je in via een online-formulier.

Vragen of onduidelijkheden? Contacteer VVSG op 02 211 55 00 of stuur een e-mail naar Elke Detaeye.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
25 maart 2020
Terug naar boven
Terug naar boven