Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

green deals omgeving voor de toekomst

Met de projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’ ondersteunt het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals bij de voorbereiding van slagkrachtige Green Deals die werken aan uitdagingen in verband met gebiedsgericht verdichten en vergroenen, verduurzamen van de verspreide bebouwing en het versterken van ecosystemen.

Wat zijn Green Deals?

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (private) partijen en de Vlaamse overheid om samen duurzaamheidsdoelstellingen na te streven.

De bedoeling van de Green Deals is om sectoren, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en andere organisaties te ondersteunen bij hun duurzaamheidsinitiatieven en de obstakels die ze daarbij tegenkomen samen aan te pakken.  

Op basis van de geselecteerde voorstellen zal het departement Omgeving de indiener(s) begeleiden en financieel steunen om een idee voor een Green Deal uit te werken tot een overeenkomst tussen partners.

De uitvoering van de Green Deal na ondertekening maakt geen deel uit van deze projectoproep.

Wie kan een project indienen?

De projectoproep richt zich tot maatschappelijke, bestuurlijke of economische rechtspersonen en meer bepaald: organisaties, lokale overheden en bedrijven. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze kunnen een aanvraag indienen.

De projectindiener moet een duidelijke link aantonen met de uitdaging waarop zal ingezet worden en de waardeketen of het ecosysteem dat hiermee verbonden is. 

Federale en regionale overheidsinstanties en rechtspersonen waarvan de werking bepaald en gecontroleerd wordt door deze overheidsinstantie kunnen niet optreden als projectindiener. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden die financiële steun krijgen.

Ook kunnen deze instanties een Green Deal trekken, maar ze komen daarbij niet in aanmerking voor de financiële steun uit deze oproep.

Welke Green Deals komen in aanmerking?

Enkel Green Deals die inzetten op één of meerdere van onderstaande uitdagingen in het omgevingsbeleid: 

  • verduurzaming van de verspreide bebouwing en infrastructuur binnen het ruimtebeslag 
  • gebiedsgericht verdichten en vergroenen, met het oog op meer kwaliteitsvolle ontwikkeling op goed gelegen plekken, volgens de principes van de strategische visie van het BRV
  • versterken van ecosystemen, vergroten waardering ecosysteemdiensten, en verhogen biodiversiteit, met respect voor en op zoek naar een symbiose tussen de ruimte voor landbouw en andere gebruikers en functies waaronder natuur en water.

Zo wordt ook bijgedragen aan de transitieprioriteit ‘Omgeving voor de Toekomst’ uit VSDO4. Meer uitleg over de transitieprioriteiten vind je in de goedgekeurde tekst van het VSDO4.

Beoogde Green Deals die dezelfde doelen vooropstellen als Green Deals die in uitvoering of in voorbereiding zijn, komen niet in aanmerking. Het overzicht van deze Green Deals vindt je op de website van het departement Green Deals - Departement Omgeving (vlaanderen.be).

Enkel beoogde Green Deals die in het Vlaamse Gewest worden uitgevoerd komen in aanmerking.

Hoe en wanneer indienen?

Een project indienen kan uiterlijk tot 23 september 2022 om 9.00u.

Infosessie

Op 28 juni 2022 om 14u. organiseert het departement Omgeving een online infomoment over deze projectoproep. Schrijf je in

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
21 juni 2022
Terug naar boven
Terug naar boven