Pro Natura: “Ons duurzaamheidsverslag is een beleidsinstrument geworden”

Pro Natura is een netwerk van 2 vzw’s en een CVBA met Sociaal Oogmerk, samen goed voor 155 werknemers. Via innovatieve projecten stimuleert Pro Natura zinvol groen werk in diverse regio’s en biedt ze tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden in het klassieke arbeidscircuit. In 2013 nam Pro Natura deel aan de IkMVOok-sessies en lanceerde haar eerste duurzaamheidsverslag. MVO Vlaanderen sprak met Linde Brewaeys, communicatieadviseur bij Pro Natura.

Wat was de drijfveer voor Pro Natura om een duurzaamheidsverslag uit te brengen?

Linde Brewaeys: Onze activiteiten zijn al duurzaam, maar we wilden aan onze stakeholders laten zien dat we ook op andere vlakken – met name in onze interne werking – inzetten op duurzaamheid. We wilden ook onze medewerkers informeren over onze prestaties op sociaal- en milieuvlak.

Hoe hebben jullie de stakeholders van Pro Natura betrokken bij dit proces?

Linde Brewaeys: We hebben de eerste draftversie van ons duurzaamheidsverslag – zonder cijfers – besproken met onze belangrijkste stakeholders, waaruit enkele suggesties en opmerkingen volgden. De finale versie van het verslag hebben we voorgesteld aan een bredere groep stakeholders, waaronder ook onze partnerorganisaties.

Onze arbeiders (nieuwe kansen medewerkers) willen we op een andere manier betrekken. Via pictogrammen gaan we de belangrijkste indicatoren uit het verslag visualiseren en via de nieuwsbrief in de kijker plaatsen. Voor sommige thema’s, zoals bv. duurzaam materiaalbeheer, zetten we een interne sensibiliseringscampage op.

Wat zijn jullie belangrijkste verwezenlijkingen?

Linde Brewaeys: Op ecologisch vlak bezitten we al langer de nodige expertise en geloofwaardigheid, maar ook onze sociale doelstelling – langdurig werkzoekenden aan zinvol werk helpen – hebben we de voorbije jaren met succes kunnen uitwerken. Zo hebben we een gedragen opleidingsbeleid op poten gezet.

Daarnaast hebben we meer en meer een registratiecultuur ontwikkeld. Via het duurzaamheidsverslag hebben we de voor Pro Natura relevante indicatoren geselecteerd en afgetoetst met onze stakeholders. Deze indicatoren blijven we verder opvolgen. Dat is belangrijk, want meten is weten.

Waar wil Pro Natura de volgende jaren nog op inzetten?

Linde Brewaeys: We merken dat onze CO2 uitstoot behoorlijk hoog is, wat niet strookt met onze missie. Daarom willen we werk maken van ons mobiliteitsbeleid. Daarnaast willen we ook blijven inzetten op het respectvol omgaan van werknemers met het werkmateriaal en kledij en met elkaar.

Wat hebben jullie geleerd uit dit duurzaamheidsverslag?

Linde Brewaeys: Het interactieve proces dat erachter schuilt was zeer interessant en totaal verschillend dan bij het opstellen van een jaarverslag. We hebben van het duurzaamheidsverslag echt een beleidsinstrument kunnen maken, dat gedragen wordt door onze stakeholders.

Door onze belangrijkste indicatoren over de laatste drie jaar te verzamelen, hebben we uiteraard ook geleerd waar onze verbetermogelijkheden liggen.

Ten slotte is het van belang dat het management betrokken is en achter het duurzaamheidsverslag staat.

Hoe was jullie ervaring met de IkMVOok-sessies?

Linde Brewaeys: De sessies waren zeer verhelderend en motiverend. Het blijft natuurlijk een complexe materie, dus ik zou toekomstige deelnemers zeker aanraden om ook zelf heel wat op te zoeken over duurzaamheidsverslaggeving.

Heeft u tips voor andere organisaties die een duurzaamheidsverslag willen opstellen?

  1. Laat je niet afschrikken door de complexe internationale richtlijnen en veelheid aan indicatoren, maar begin er gewoon aan
  2. Staar je niet blind op duurzaamheidsverslagen van andere organisaties, maar zorg voor een persoonlijk duurzaamheidsverslag met eigen accenten
  3. Duid één interne verantwoordelijke aan die alles coördineert
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
20 november 2013
Terug naar boven
Terug naar boven