Windmolen in maisveld

Platform Cleantech Cluster Regio Gent

Verschillende partners engageren zich om de Gente regio uit te bouwen tot een actief cleantech ecosysteem. Met de Cleantech Cluster Regio Gent is er een nieuw platform voor een sectoroverschrijdende aanpak op vlak van energie, materialen, water en mobiliteit.

Gentse bedrijven, kennisinstellingen, overheden, middenveldorganisaties en burgers kiezen resoluut voor cleantech. Dus voor producten, diensten en processen die zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen en de milieu-impact zo laag mogelijk houden. Allemaal mogelijk gemaakt door innovatieve concepten en technologieën.

Groeipotentieel

De uitdaging voor de regio Gent: de coördinatie tussen de verschillende actoren kan beter, net als de randvoorwaarden om te kunnen groeien zoals financiering, geschikt personeel vinden, netwerking, promotie, … De structurele ruimtelijke inbedding kan ook nog versterkt worden.

Het geeft het groeipotentieel aan van Gent in vergelijking met andere steden die inzetten op cleantech.

Doelstellingen

Enkele concrete doelstellingen die de verschillende partners naar voor schuiven:

  • de Stad Gent, het Havenbedrijf Gent, de Universiteit Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen en i-Cleantech Vlaanderen willen de Regio Gent internationaal bekend maken als belangrijke speler in de Vlaamse cleantech cluster
  • ze willen een cleantech community uitbouwen
  • ze willen werken aan de randvoorwaarden zoals ruimte, financiering en talent
  • ze willen kennis omzetten in concrete business cases en inzetten op vraaggestuurde kennisontwikkeling.

Antwoord op maatschappelijke uitdagingen

De Cleantech Cluster Regio Gent biedt een antwoord op enkele uitdagingen waarvoor de regio Gent staat:

  • de daling van de stedelijke en industriële CO2-uitstoot
  • een lager energieverbruik
  • de lokale productie van hernieuwbare energie
  • nadenken over uitdagingen op vlak van mobiliteit
  • werk maken van de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie waarbij afvalstromen worden ingezet als grondstoffen.

Ambitie 2030

De ambitie is duidelijk: tegen 2030 blinkt de regio Gent uit als een robuust en veerkrachtig cleantech ecosysteem. Een duurzaam gebruik van energie, materialen, water en een duurzame mobiliteit is de gangbare norm. Zowel bedrijven als het stedelijke weefsel zijn doordrongen van innovatieve, duurzame concepten en technologieën. Als hoogwaardige cluster trekt de regio Gent nieuwe bedrijven aan.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
29 juni 2016
Terug naar boven
Terug naar boven