Oproep 'Living labs circulaire economie'

campagnebeeld ceday

Brede en diverse partnerschappen kunnen binnen deze oproep een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de bouw- of maakindustrie.

Via multi-stakeholder en multi-level samenwerkingen moet het voorgestelde project zorgen voor het uitwerken, testen, implementeren en opschalen van circulaire oplossingen. Het partnerschap moet ten minste drie partners tellen, waarvan ten minste één bedrijf, en kan daarnaast onder andere uit kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties bestaan.

Het project moet bijdragen aan de Vlaamse ambitie om te evolueren naar een circulaire economie. In het Vlaams Energie en Klimaatplan wordt de ambitie vooropgesteld om onze materiaalvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen en om onze broeikasgasuitstoot tegen 2030 drastisch te verminderen.

Informatie

Herbekijk de opname van een infosessie over deze oproep (en/of download de presentatie voor de bouwsector en de presentatie voor de maakindustrie). Op de website van Vlaanderen circulair vind je een toelichting over de werkagenda circulair bouwen.

Deze oproep loopt van 19/01/22 tot en met 25/05/2022 12u00.

Uiterlijk 17 maart 2022 dient een vooraanmelding te gebeuren die bestaat uit een projectvoorstel dat max. 3 bladzijden A4 telt en  minstens volgende onderdelen omvat:

  •     voorstelling van minstens de aanvrager en bij voorkeur het (soort) partnerschap dat het project zal trekken;
  •     korte toelichting bij de verschillende rollen en de expertise van de projectpartners;
  •     omschrijving van de waardeketen of het ecosysteem waarbinnen men zal werken en de uitdaging waar men op wil inzetten
  •     aanzet van de vooropgestelde resultaten en zicht op hoofdlijnen van de acties om die te bekomen.

Aan deze oproep zijn bedragen verbonden van minimaal € 300.000 en maximaal € 1.000.000.

Inspiratiesessie

Op donderdag 10 februari 2022 wordt een inspiratiesessie georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze sessie zullen enkele cases worden toegelicht ter inspiratie. Daarnaast voorzien we een interactieve kennismaking tussen de aanwezigen om de vorming van partnerschappen te ondersteunen. Schrijf je hier in voor de inspiratiesessie!

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
7 februari 2022
Terug naar boven
Terug naar boven