Oproep innovatiemanagement in maatwerkbedrijven

beeld innovatie

Deze oproep biedt maatwerkbedrijven de kans om innovatie-expertise in huis te halen via de aanwerving van een innovatiemanager. Op die manier kunnen ze gedurende een jaar versneld kennis en innovatiekracht ontwikkelen om hun slagkracht te versterken.

Deze oproep richt zich tot (samenwerkingsverbanden tussen) maatwerkbedrijven. Ook samenwerking tussen maatwerkbedrijven en bedrijven actief in de reguliere economie (derden) komt in aanmerking.

Wil je als maatwerkbedrijf een creatieve, innovatieve en open bedrijfscultuur introduceren maar ontbreekt de nodige kennis en expertise? Dan biedt de aanwerving van een innovatiemanager een uitweg. De innovatiemanager is een bijkomende kracht in de strategische ontwikkeling naar een toekomstbestendige onderneming. Hij of zij zorgt ervoor dat in de zoektocht naar nieuwe markten en/of producten innovatie voorop staat. Daarbij houdt hij of zij rekening met de economische context en de uitdagingen van de maatwerksector.

Met deze oproep biedt de Vlaamse overheid maatwerkbedrijven ondersteuning om nu net die innovatie-expertise in te winnen onder de vorm van een aanwerving.

Wie kan een aanvraag indienen?

Binnen deze oproep kan een subsidie verleend worden aan:

  • alle erkende maatwerkbedrijven;
  • samenwerkingsverbanden tussen erkende maatwerkbedrijven;
  • samenwerkingsverbanden tussen erkende maatwerkbedrijven en derden.

Wat komt in aanmerking?

De aanwerving van een innovatiemanager om de onderneming te versterken op het vlak van innovatievermogen (bijvoorbeeld digitalisering, groeitrajecten, samenwerkingsverbanden,...).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 50% van bruto-loonkost van de medewerker voor een looptijd van 1 jaar (12 maanden) met een maximum van 40.000 euro.

Uiterste datum?

Dit is een eenmalige oproep. De deadline voor aanvraagdossiers is 31 mei 2019.

Meer informatie?

Meer informatie over de oproep en de aanvraagprocedure vind je op de website 'Sociale Economie' van de Vlaamse overheid, Departement Werk en  Sociale Economie.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
12 april 2019
Terug naar boven
Terug naar boven