voeding

Oproep Go4Food

Vlaanderen werkt aan een toekomstgerichte voedselstrategie. Het heeft daarbij ook jouw hulp nodig. Want een strategie schrijven is één ding, beloftevolle ideeën oppikken en stimuleren om ze uit te werken is iets anders.

Heb je een idee dat het voedselsysteem veerkrachtiger, duurzamer en gezonder kan maken? En wil je dat idee delen en aan de slag gaan met andere voedselveranderaars om dit waar te maken? Omdat beide aspecten even belangrijk zijn, lanceert minister Crevits  een oproep om jouw idee op te kunnen pikken en wie weet… een boost te geven via samenwerking!

Wat zoeken we?

We zoeken ideeën die bij kunnen dragen tot het toekomstig Vlaams voedselbeleid. Zo verbinden we boer en burger, zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen, bouwen we (verder) aan een veerkrachtige voedseleconomie én gaan we verder op het pad van circulair en duurzaam ondernemen rond voedsel.

En het blijven geen beloftes op papier: naast de strategie zelf (verwachte oplevering in 2022) willen we nu al verandering creëren en goede ideeën capteren. We willen samen gaan voor voedsel: Go4Food!

Deze slogan werd niet lukraak gekozen:

  •     GO staat voor de actie, de dynamiek die voedselveranderaars kenmerkt
  •     4 verwijst naar de vier strategische doelstellingen in de voedselstrategie
  •     FOOD verwijst naar de voedselstrategie zelf
  •     en het symbool in de OO verwijst naar de samenwerking

Wie zoeken we?

We zoeken voedselveranderaars die zich engageren om hun eigen idee/ideeën te delen én via samenwerking uit te werken tot een concreet initiatief of project tegen de Vlaamse Voedseltop in het najaar van 2022.

Deze Go4Food-oproep richt zich tot professionals, starters of georganiseerde burgerbewegingen (burgerinitiatieven, ngo’s, middenveld, lokale organisatie,… ) uit alle hoeken van het voedselsysteem (agrovoedingsketen, wetenschap, maatschappelijke middenveld, overheden,...).

Ben je dus een individuele burger en heb je ook een idee? Dat is zeker welkom, maar wel via een ander traject. Meer informatie hierover volgt later.

En wat wordt er precies gezocht?   

We zoeken ideeën die bijdragen aan de vier strategische doelstellingen van Vlaamse kost én een wezenlijke verduurzaming van het voedselsysteem. Die ideeën moet je ook willen delen met anderen en via samenwerking verder uitwerken.

Zo’n idee kan te maken hebben met de productieketen (van boer tot bord), maar ook met de voedselomgeving (toegang tot voedsel, informatie en marketing, sociale en culturele aspecten…) of bijvoorbeeld met het consumentengedrag. Het kan helemaal nieuw zijn of iets bestaand opschalen, maar ook materieel of immaterieel (bv samenwerkingsverband).

Elk idee moet wel tot een concreet initiatief of project kunnen leiden dat op de Voedseltop in 2022 gelanceerd of getoond kan worden.  

Hoe dien ik mijn idee in?

Je kan je idee indienen van 14 juni tot en met 30 juli 2021 door een formulier in te vullen. Hierin geef je je contactgegevens mee en schrijf je je motivatie verder uit. Je werkt je idee wat uit en geeft aan hoe dit gelinkt kan worden aan de strategische doelstellingen van de voedselstrategie en wat de mogelijke impact van je verhaal is:

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
7 juli 2021
Terug naar boven
Terug naar boven