campagnebeeld ceday

Opleidingstrajecten circulair ondernemerschap

Vanaf januari 2021 kunnen kmo’s en zelfstandige ondernemers een bijzonder opleidingstraject rond circulair ondernemen volgen.

EY en UHasselt werkten in opdracht van het  Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen en VLAIO een praktijkgericht en flexibel opleidingstraject uit voor kmo’s en zelfstandige ondernemers die willen omschakelen naar een circulair business model.

De circulaire economie introduceert tal van strategieën (korte keten, productdesign, hernieuwbare energie, lokale bevoorrading, afvalreductie, product als dient) om tot klimaatneutrale oplossingen te komen in de bedrijfswereld en slim om te gaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel. Een hoogwaardig ontwerp van een circulair business model is daarbij een noodzakelijke methodiek om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten.

Opportuniteiten en kansen

Een circulaire economie biedt bedrijven heel wat opportuniteiten. Ondernemingen die focussen op het hergebruik van grondstoffen en materialen zijn minder afhankelijk van de voorraden en invoer van primaire grondstoffen uit het buitenland. Een circulair businessplan vormt daarnaast een drive voor innovatie en voor de ontwikkeling van bijkomende kennis en competenties, het aangaan van nieuwe partnerschappen voor de uitwisseling van grondstoffen en energie, en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Uit een recente enquête van Vito blijkt ook dat circulaire bedrijven minder problemen ondervonden tijdens de coronacrisis en van zichzelf vinden dat ze veerkrachtiger zijn in moeilijke tijden.

Tegelijk biedt een circulaire economie ook kansen om milieudoelstellingen te halen. Om tot een broeikasgasarme samenleving en een sluitend materialenbeleid te evolueren volstaat het niet meer om bestaande productiesystemen enkel te optimaliseren. Systeeminnovatie en het herdenken van bedrijfsprocessen is in alle sectoren nodig om de klimaatambities van de Europese Unie in 2050 waar te maken. 

Uit de ondernemersenquête van de SERV-stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat veel ondernemingen en organisaties wel meer circulair willen werken, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Bedrijven die de stap niet wagen, zijn zich niet bewust van het potentieel dat de circulaire economie biedt.  Uit de enquête blijkt verder dat de vele initiatieven en instrumenten die vandaag bestaan op zich zeer relevant zijn (zoals b.v. de materialenscan), maar nog te veel ‘ad hoc’ worden aangeboden waardoor bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Kmo’s hebben nood aan tastbare voordelen, praktische en technische ondersteuning en juridisch advies.

Het opleidingstraject

In opdracht van SYNTRA Vlaanderen en VLAIO hebben EY en UHasselt een opleidingstraject uitgewerkt over circulair en energie-efficiënt ondernemen op maat van kmo’s en zelfstandige ondernemers. De opleiding begeleidt ondernemers bij het herbekijken en aanpassen van hun business model. Dit gebeurt via klassikale sessies, webinars, bedrijfsbezoeken en persoonlijke coaching. De deelnemers gaan aan de slag met hun specifieke case en werken naar een oplossing toe. De vernieuwde ondernemersplannen worden tot slot aan een haalbaarheidsstudie onderworpen.

Meer informatie

Vanaf januari 2021 biedt UHasselt, samen met kenniscoöperatief Megarnie, een opleidingstraject aan in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en Brussel.

Vanaf januari 2021 biedt EY Climate Change & Sustainability Services, in consortium met energie-expert Encon en product design bureau Edmire, een opleidingstraject aan in Oost- en West-Vlaanderen.

Indien nodig wordt het traject aangeboden conform de COVID-19 maatregelen.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
3 december 2020
Terug naar boven
Terug naar boven