Nieuw beleidsprogramma circulair bouwen

werf opbouw van een gebouw

Eind april keurde de Vlaamse regering het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’ goed. Dat beleidsprogramma draagt bij aan de doelstelling van de Vlaamse overheid om haar koolstofvoetafdruk drastisch te verminderen. De circulaire economie, en circulair bouwen in het bijzonder, is een belangrijk middel om dat te verwezenlijken.

Onze manier van bouwen herdenken

Bouwen heeft een grote impact op het milieu is groot en een enorme nood aan grondstoffen en hulpbronnen. De klimaatverandering een halt toeroepen betekent in de toekomst op een andere manier bouwen en met grondstoffen omgaan. Circulair ontwerpen en (ver)bouwen moet ons helpen om bouwwerken, hun onderdelen en materialen ook in de toekomst bruikbaar te houden. Circulair materialenbeheer is gericht op het zo goed mogelijk beheren van de einde-levensfase (het einde van de gebruiksfase) van het bestaande patrimonium.

Uitdagingen en opportuniteiten

Het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ omvat de inspanningen die de Vlaamse overheid samen met de bouwsector de volgende jaren zal opnemen. Ze pakken de uitdagingen aan die de transitie naar een circulaire bouweconomie in de weg staan:

  • het marktvertrouwen in gerecycleerde en hergebruikte materialen vergroten
  • de nood aan samenwerking binnen het volledige waardenetwerk van ontwerp tot constructie, gebruik en einde-levensfase van materialen en gebouwen
  • het belang van het meten en inventariseren van informatie over ons bouwpatrimonium om de impact op het milieu in kaart te brengen
  • de nood aan sensibilisering en opleiding over circulair bouwen om zowel de bouwsector als de bouwer mee aan boord te krijgen.

Laten we echter de opportuniteiten niet vergeten. Zo is de digitalisering waar de bouwsector voor staat een opportuniteit om circulair bouwen te ondersteunen, afstemming tussen verschillende actoren te faciliteren en aansluiting te vinden bij andere beleidsdomeinen om het bouwen en wonen van de toekomst vorm te geven.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
20 mei 2022
Terug naar boven
Terug naar boven