Lokale helden voor globale doelen

Doet jouw bestuur mee aan de 'Week van de Duurzame Gemeente', die plaats vindt van 18 tot 25 september 2018? 

Zet jouw lokale helden met hun duurzame initiatieven in de kijker én geef de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een herkenbaar gezicht naar de bewoners van jouw gemeente.

Waarom meedoen aan de Week van de Duurzame Gemeente?

Op 25 september 2015 ondertekende België als één van 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de ‘Sustainable Development Goals’ of kortweg SDGs), ook wel gekend als de Agenda 2030. De SDGs verenigen een aantal internationale afspraken (armoedebestrijding, klimaatactie, rechtszekerheid, …) en roepen op tot een integrale aanpak. De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor op om verantwoordelijkheid te nemen.

Ook de Vlaamse lokale besturen hebben dus een rol te spelen. Lokale besturen zijn zelfs, als eerstelijnsoverheid, een cruciale actor. Zij kunnen een voortrekkersrol vervullen om lokaal dynamieken op gang te brengen die de transitie naar een duurzame wereld mogelijk maken.

Wat houdt de campagne in?

De vertaalslag maken van internationale doelstellingen naar het lokale niveau is niet eenvoudig. Vlaamse steden en gemeenten kunnen daarom rekenen op ondersteuning van de VVSG. Op vraag van verschillende lokale besturen neemt die ondersteuning op het gebied van sensibilisering nu ook de vorm aan van een publiekscampagne: de Week van de Duurzame Gemeente. Deze campagne is dus een opportuniteit om lokale acties te verbinden met een globale agenda. 

Via deze campagne willen de lokale besturen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) lokale gezichten geven in de Vlaamse steden en gemeenten. Deelnemende gemeenten duiden lokale ‘duurzame helden’ aan. De helden zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden reeds bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Zij worden in hun gemeente de verpersoonlijking van één of meerdere SDG(s). Hun taak bestaat erin om de algemene bekendheid van de SDGs te verhogen en om bestaande duurzame initiatieven in de kijker te zetten.

Hoe neemt jouw gemeente deel?

Deelname aan de campagne is eenvoudig. In de meeste Vlaamse gemeenten bestaan al heel wat initiatieven die bijdragen aan één of meerdere SDG(s). De Week van de Duurzame Gemeente geeft simpelweg de kans om deze initiatieven – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen – in de schijnwerpers te zetten. 

Schrijf je zo snel mogelijk in, ten laatste vóór 15 juli 2018. Het verloop van de campagne en de verdere ondersteuning vanuit VVSG krijg je dan stapsgewijs mee via deze website en via e-mail. Houd er rekening mee dat lokale politieke bestuursorganen hun fiat moeten geven voor deelname aan de campagne.

Zit je nu al met vragen? Contacteer Heleen Voeten van de Dienst Internationaal van VVSG of  bel naar 02/211 56 14.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
4 juni 2018
Terug naar boven
Terug naar boven