Kom op!

De Club van Rome blijft zijn rol van kanarie in de koolmijn alle eer aan doen. Met de publicatie 'Come on!' blijft deze wereldwijde organisatie van opmerkelijke wetenschappers, economen, zakenmensen en zakenvrouwen, hoge ambtenaren en voormalige staatshoofden beroep doen op jouw verantwoordelijkheid. 

De huidige wereldwijde trends zijn niet duurzaam. De waarschuwingen van de Club van Rome gepubliceerd in het rapport 'Grenzen aan de groei' uit 1972 zijn nog steeds geldig. Efficiëntiewinsten worden teniet gedaan door de omzetstijgingen. Relatieve winsten blijken in absolute termen steeds meer externe effecten op het milieusysteem te veroorzaken. Het groeiend aantal mensen op aarde en hun groeiende noden blijken daarbij ook een belangrijke rol te spelen. Kortom, ons model botst steeds erger op de grenzen van de planeet. 

Volgens de Club van Rome lijken we in een filosofische crisis te verkeren, want remedies die voor de overgrote meerderheid aanvaardbaar zijn, hebben de neiging om de zaak nog erger te maken. Denken we maar het rebound-effect van de meer efficiënte technologie, zoals de spaar- en LED-lampen die langer blijven branden. Paus Franciscus zegt het duidelijk: ons gemeenschappelijke huis bevindt zich in dodelijk gevaar. 

Bij het analyseren van de filosofische crisis komt het boek tot de conclusie dat de wereld misschien een 'nieuwe verlichting' nodig heeft; een die niet alleen gebaseerd is op doctrine, maar in plaats daarvan een balans aangaat tussen mens en natuur, evenals een balans tussen markten en de staat, en de korte versus lange termijn. Om dit te doen, moeten we het werken in "silo's" achter ons laten, ten gunste van een meer systematische benadering die ons zal dwingen om de organisatie van wetenschap en onderwijs te heroverwegen.

De Club van Rome roept op om nu te handelen. Daarom zit boek vol met optimistische case-studies en beleidsvoorstellen die ons terug leiden naar een traject van duurzaamheid. Veel voorstellen hebben betrekking op het EU-beleid en zijn van belang voor het huidig maatschappelijk debat over groei en de milieu-impact ervan. Zij geven bijvoorbeeld heel wat voorzetten voor een transitie in de richting van een circulaire economie, om op die manier de grondstoffenschaarste aan te pakken, maar ook de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd het aantal jobs te doen stijgen. Zo kan bijvoorbeeld de regeneratieve landbouw de bodemerosie stoppen, de koolstofopslag in de bodem en tegelijkertijd de opbrengsten doen toenemen.  

Je kunt kennis nemen van meer voorbeelden in het boek dat je hier of hier kan kopen

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
25 september 2018
Meer info
Come on!
Terug naar boven
Terug naar boven