Kempisch ziekenhuis bouwt circulair psychiatrisch verzorgingstehuis

OPZ Geel is gestart met het ontwerp en de bouw van een nieuw PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis). In lijn met hun andere bouwprojecten willen ze ook nu vernieuwend zijn om aan de toekomstige bouwnormen te voldoen.

“Wij gaan voor een kwalitatieve leefomgeving met oog voor het milieu, een gezond binnenklimaat en luchtdichtheid. Circulair bouwen is de manier om tot die kwaliteit te komen”, vertelt Jan Vanreusel, Directeur Financiële en Technische diensten bij OPZ Geel.

Bij al hun bouwprojecten wil OPZ mee zijn met de tijd. Ze houden daarbij rekening met de toekomstige normen rond energieprestaties. “Wij willen op een andere manier omgaan met bouwen. Een die zinvoller is dan de traditionele bouw. Circulair bouwen is voor ons een middel om tot een kwalitatief resultaat te komen. En op een verantwoorde manier. Beton en stenen staan voor kwaliteit. Maar moet het dat per se zijn?”

Alles in vraag stellen

OPZ Geel kiest bewust voor bouwmaterialen waar ze iets mee kunnen doen op lange termijn. “Daarom moeten we bij elke start van een bouwproject weer alles in vraag stellen. Natuurlijk binnen ons budget. De persoonlijke belangen zijn ondergeschikt aan de standpunten van de organisatie. Wij willen met materialen werken die voor ons als bouwheer waarde hebben én ook waarde hebben voor de omgeving. Herbruikbare materialen moeten een hogere waarde hebben dan de muren van onze gebouwen.”

Bij de bouw van het circulair psychiatrisch verzorgingstehuis komen heel wat partners kijken. Het is een uitdaging om die op dezelfde lijn te krijgen, weet Jan Vanreusel. “Bij ons als bouwheer zijn natuurlijk een architect, een aannemer en onderaannemers betrokken. Iedereen heeft een gelijke inbreng, want iedereen heeft zijn expertise. We hebben allemaal ons beeld over de vernieuwingen. We brengen alle mensen bij elkaar en schrijven een dossier. Met kennis van zaken. Een onderaannemer kent bijvoorbeeld de materialen en producten beter dan de architect. Zo kom je tot het beste resultaat.”

Evenwichtig budget is moeilijkheid

Bij OPZ Geel werken ze met een plafondbudget voor de bouw van het nieuwe PVT. En dat budget in evenwicht houden blijkt een grote moeilijkheid. “We werken met een goede aannemer die een benchmark opzet met andere projecten. Maar dat zijn vaak traditionele bouwprojecten. Daardoor blijft het moeilijk in te schatten. Dat zal in de toekomst niet hetzelfde blijven wanneer we meer van deze bouwprojecten hebben. Of we ook tegenkanting krijgen? Er zijn altijd believers en non believers. Soms geeft dat een strijd. En dan moet je wikken en wegen. Het is niet mogelijk om honderd procent circulair te bouwen. Toch niet voor een zorgproject van deze omvang.”

Toch wil OPZ Geel nieuwe ideeën bespreekbaar maken met hun aannemer en de onderaannemers. “Bijvoorbeeld de terugname van materialen voor de verwerking. Wij willen geen afwasmachine aankopen, maar afwasbeurten. De leveranciers heeft er dus alle belang bij dat het om een goed toestel gaat. Hetzelfde geldt voor de verlichting. Wij leasen de armaturen in plaats van ze aan te kopen. Op die manier proberen we druk uit te oefenen op de markt naar de richting die ze zouden moeten ingaan.”

Soms calvarietocht

Jan Vanreusel is er zich van bewust dat ze niet kiezen voor de makkelijkste bouwoplossing. “We maken het ons inderdaad niet gemakkelijk. Het is soms een calvarietocht. Maar de beste zaken komen niet tot stand door het jezelf makkelijk te maken. Hoever het bouwproject nu staat? De funderingen zijn gestart. Daarna volgt de kelder en de betonplaat. De deadline is 2020. We streven ernaar om de bouwtermijn zo kort mogelijk te houden. We willen lean bouwen.”

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
21 juni 2019
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven