kompas

Je overheidsstrategie verduurzamen dankzij de SDG’s

Zoals elke organisatie staan ook overheidsdiensten voor maatschappelijke uitdagingen. Hoe je als overheidsdienst omgaat met deze uitdagingen bepaalt welke impact je hebt op de economie, de maatschappij en het milieu.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft een handleiding ontwikkeld die overheidsdiensten helpt om hun strategie te verduurzamen. Deze handleiding kiest voor een aanpak die de traditionele materialiteitsanalyse combineert met de strategische integratie van de SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Naar een duurzame strategie

Een materialiteitsanalyse identificeert relevante economische, ecologische en sociale uitdagingen van een organisatie. Door vervolgens strategisch de negatieve impact van deze uitdagingen te verminderen en de positieve impact te versterken, draagt een organisatie bij aan de transitie naar een duurzame maatschappij.

Met deze nieuwe handleiding kan een overheidsdienst zijn strategie verduurzamen in vier stappen :

  1. De overheidsdienst analyseert aan welke SDG’s hij bijdraagt.
  2. De overheidsdienst analyseert voor welke ecologische, sociale en economische uitdagingen hij zal staan op korte en op lange termijn.
  3. De overheidsdienst legt dezelfde vragen voor aan zijn stakeholders en vraagt hun visie of standpunten.
  4. De overheidsdienst legt de resultaten van de vorige drie stappen samen en stelt een materialiteitsmatrix op.

Een materialiteitsanalyse maak je niet alleen

“Geen materialiteitsanalyse zonder stakeholdersoverleg!”, stelt Martine Vandervennet, MVO-expert van FIDO. “Stakeholders zijn alle entiteiten en personen die op een bepaalde manier betrokken zijn in de beslissingen of activiteiten van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de directieraad of medewerkers van je organisatie, maar voor een federale overheidsinstelling zoals de FOD Financiën is de belastingbetaler een stakeholder.”

Het is niet altijd eenvoudig om stakeholders te bevragen. Het kan helpen om verschillende consultatievormen te overwegen, gaande van fysiek overleg tot een online-bevraging. Stakeholders kunnen op basis van hun belangrijkheid ook een wegingsfactor krijgen in de materialiteitsanalyse.

Het is belangrijk om bij stakeholders aan te peilen naar hun verwachtingen en belangen. Dit maakt de aanpak geloofwaardiger, aangezien een goede communicatie en feedbackloop met stakeholders zorgt voor een sterkere strategie én een goed imago.

Hoe kwam de handleiding tot stand?

In 2018 en 2019 heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) samen met Cap Conseil vier Federale overheidsdiensten begeleid bij de verduurzaming van hun strategie.  Het FIDO heeft hun ervaringen laten neerschrijven in deze praktische handleiding vol voorbeelden, adviezen en aanbevelingen uit de praktijk.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
10 april 2020
Terug naar boven
Terug naar boven