Internet of Things

IoT in Facility Management – Kansen en uitdagingen

De voorbeelden van Internet of Things (IoT) die ons het meest bereiken via de media zijn toepassingen in consumentengoederen.

Een armband die onze bewegingen registreert, analyseert en vergelijkt met die van onze ‘peers’. Een slimme klimaatregeling die, gebaseerd op ons gedrag en met kennis van de markt, het goedkoopste, groenste of efficiëntste verbruikspatroon voorstelt. Een slot dat je kunt delen met anderen zonder dat ze hiervoor een fysieke sleutel nodig hebben…

De impact van het feit dat al deze toestellen gelinkt worden aan het internet en als slimme sensoren ‘meedenken’ om ons leven te ondersteunen, valt niet te onderschatten.

Naast de vele voordelen zullen we ons als maatschappij moeten bezinnen over vragen en dilemma’s als data-ownership (privacy), passiviteit versus activatie (nemen we zelf nog beslissingen of doet het systeem dit voor ons?) en aansprakelijkheid (wie is er verantwoordelijk voor een beslissing die het systeem neemt?).

De wereld van Facility Management (FM) is al jaren bezig met optimalisatie en automatisatie. Miljoenen sensoren helpen facility managers elke dag in kaart te brengen hoe performant, efficiënt, veilig, aangenaam, legaal, … hun organisatie draait, hoe mensen zich bewegen, wie er aanwezig is, wat de omgevingsfactoren zijn, enzovoort.

Als je al die sensoren koppelt aan het internet kunnen zich een aantal heel interessante mogelijke scenario’s ontwikkelen.

Geconnecteerde evolutie

De kleinste en makkelijkste stap is het vergroten en vergemakkelijken van de toegang tot de interpretatie van al die data, zodat je onderbouwde beslissingen kunt maken. De uitdaging hierbij is om deze data op zo’n manier te presenteren en communiceren (bijvoorbeeld als een dashboard) dat het informatie en kennis wordt. Bedrijven voor wie dit nieuw is, laten zich best bijstaan door ervaren informatie-architecten en user-interface designers.

Deze evolutie opent de baan voor nieuwe business modellen: ‘pay for performance’. Een interessant voorbeeld komt van de architect Thomas Rau. Hij vroeg Philips niet om licht-armaturen, hij vroeg hen om voor licht te zorgen. Zelfs de rekening voor de elektriciteit wou hij niet betalen. Philips ging de uitdaging aan en ontwierp nieuwe, veel efficiëntere en duurzamere armaturen.

Zou jij je product anders ontwerpen als je het als een dienst aanbiedt? Als de toestellen die je in de markt zet slim en geconnecteerd zijn (IoT), weet je vanop afstand wanneer ze aan onderhoud toe zijn, kun je patronen herkennen in performantie om je volgende product nog beter te maken, kun je mogelijke problemen voorspellen, kunnen minder mensen meer accounts managen, … 

Een valkuil is dat je enkel op efficiëntie en cijfers gaat sturen. Zonder structuur en interpretatie blijven data maar data. De uitdaging voor de organisatie zit erin om in te schatten welke impact deze technologie gaat hebben op de cultuur en de mensen in de organisatie. Welke waarden en normen wil je uitdragen en hoe kun je technologie inzetten als mediator om je visie en strategie te realiseren? Verwar het middel niet met het doel.

De revolutie van AI

De grootste (r)evolutie zal echter pas plaatsvinden wanneer artificial intelligence (AI) zijn intrede doet op grote schaal. Software en machines kunnen gigantisch veel sneller (en minder bevooroordeeld) dan de mens patronen herkennen in zeer grote en complexe data-sets binnen en buiten je organisatie, die zelfs niet behapbaar zijn voor de mens.

Daarnaast kunnen systemen door machine-learning zelf hun handelingen verbeteren door te leren van hun eigen (en andere) prestaties. Deze systemen zullen ons oplossingen voorstellen (of ze al uitvoeren) voor we zelf door hebben dat er een verbetering mogelijk is.

Deze evoluties zullen onze samenleving drastisch veranderen. Volgens onder andere Jeremy Rifkin brengen de efficiëntie en effectiviteit van deze systemen ons mogelijks een ‘zero marginal cost society’. Hij voorspelt een maatschappij waarin de prijs voor goederen en diensten drastisch zal dalen met minimale uitval en afval.

We zitten in de overgang van een industriële economie (gebaseerd op het principe van schaarste) naar een informatie-economie (overvloedig aanwezig en met iedereen geconnecteerd) met alle bijbehorende nieuwe modellen, uitdagingen en opportuniteiten.

En de mens?

In een wereld van technologie en innovatie zullen Facility Managers zich goed moeten laten omringen met de juiste kennis en mensen om zo onderbouwde keuzes te kunnen maken - tussen hype en kans.

Maar volgens mij is hun grootste uitdaging om binnen de grote invloed van de technologie de plaats van de mens en werknemer naar waarde te schatten en hem in te zetten op die zaken waar de computer minder scoort: empathie, ethiek en een maatschappelijk verantwoorde toekomstvisie die streeft naar welvaart voor iedereen.

Timothy Macken is zaakvoerder van Made design&innovatie (www.haveitmade.be).

Made combineert inzichten uit de interpretatie van menselijk gedrag met de mogelijkheden van technologie om vernieuwende producten, interfaces en diensten te ontwerpen die onze klanten helpen groeien en de kwaliteit van leven van de gebruiker verhoogt.

In het kader van het thema van de maand - duurzaam Facility Management - vroegen we Timothy om zijn visie te geven over de impact van Internet of Things op Facility Management.

Dit is zijn bijdrage

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
30 september 2016
Terug naar boven
Terug naar boven