ING Fonds voor een meer Circulaire Economie steunt zes projecten

campagnebeeld ceday

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten voor opleiding en tewerkstelling in beroepen die het mogelijk maken om de natuurlijke hulpbronnen te behouden binnen een hele waardeketen. Het doel is om via de projecten een doorlopende kringloop van materiaalgebruik te realiseren en mensen socio-professioneel in te schakelen en versterkte samenwerkingen tussen partners te bekomen.

In het kader van de vijfde oproep van het Fonds, werden zes projecten geselecteerd, die samen 250.000 euro voor hun uitvoering ontvangen.

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie werd opgericht om vzw's, de sector van de sociale economie, kleine ondernemingen (beginnende bedrijven, eenpersoonszaken…), individuen, groepen, buurtcomités, scholen en andere onderwijsinstellingen, vormingscentra een hart onder de riem te steken. Partnerschappen tussen deze actoren zijn onontbeerlijk en zijn ook mogelijk met overheidsinstanties en commerciële bedrijven.

De zes geselecteerde organisaties (drie Vlaamse en drie Waalse) krijgen in totaal 250.000 euro – elk project krijgt een bedrag tussen 25.000 en 50.000 euro. Dat brengt het aantal projecten dat - sinds de oprichting van het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie in 2018 - steun kreeg op 61, voor een totaalbedrag van ruim 1,37 miljoen euro.

De drie Nederlandstalige projecten

Gedurende twee jaar heeft het Mechelse CiLAB processen uitgewerkt voor het efficiënt circulair verwerken van textiel. Hierbij heeft het beroep gedaan op een Syrische vluchteling met een kennis die hier is verloren gegaan. Vandaag is CILAB klaar om uit te groeien tot een volwaardig circulair atelier. Daarbij zullen drie personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werk vinden. CILAB zal dankzij partnerschappen met textielmerken duizenden beschadigde of onverkochte kledingstukken verwerken en herwaarderen om vervolgens als waardevolle producten weer naar de consument of naar een tweedehandscircuit te vloeien.

In samenwerking met diverse partners ontwikkelt het Brugse maatwerkbedrijf SOBO een zalmkroket. De kroket bevat als voornaamste grondstof afsnijdsels van zalm, een nevenstroom van de productie van het visverwerkend (en nabijgelegen) bedrijf MOWI. Zo zal de vereniging, naast een sociaal restaurant en een cateringservice, over haar eigen productieproces beschikken, waar moeilijk inzetbare werkers nieuwe vaardigheden zullen aanleren om in het reguliere arbeidscircuit aan de slag te gaan. Met de steun van het ING Fonds heeft SOBO als ambitie de zalmkroket naar een zeer ruim publiek te vermarkten.

Niet langer gebruikte goederen moet men nu zelf naar de Kringwinkel brengen. Om meer van die goederen in te zamelen, ze een tweede leven te geven en zo de afvalberg te verkleinen wil De Kringwinkel Ateljee externe geefpunten plaatsen op drukke locaties van een aantal partners (bedrijven, organisaties, overheden, scholen…). Op termijn zullen dat er een veertigtal zijn in het Gentse, maar het project kan een voorbeeldfunctie zijn voor andere steden en regio’s. Het zal ook een sensibiliserend effect hebben en de bekendheid van de Kringwinkels vergroten.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
27 november 2022
Terug naar boven
Terug naar boven