ING Fonds, voor een meer circulaire economie

Vrouwen verstellen opgehaalde kledij

Tot 11 juni 2018 kan jouw organisatie een projectvoorstel indienen dat een meerwaarde heeft voor de circulaire economie. Het ING Fonds ondersteunt degenen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen met het oog op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Goedgekeurde projecten kunnen op een financiële steun rekenen van tussen de €5000 en €25.000. 

De Koning Boudewijnstichting zorgt voor de organisatie van deze oproep. 

Waarover gaat het?

Door een alternatief voor te stellen voor het klassieke model ‘ontginnen-produceren-consumeren-weggooien’, maakt de kringloopeconomie het niet alleen mogelijk om betere én minder natuurlijke hulpbronnen te gebruiken maar ook om zeer uiteenlopende vormen van knowhow te (her)benutten. Dat heeft een positieve impact op het milieu, de werkgelegenheid en de lokale gemeenschappen, die een hogere tewerkstellingsgraad vaststellen bij hun inwoners en tegelijk de te verwerken afvalberg zien slinken. 

Ecodesign’, delen, inzamelen, demonteren, sorteren, hergebruiken, herstellen, herverpakken, schoonmaken, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer, inrichting, verkoop, transport, enz.: de levensduur van goederen en hun onderdelen verlengen, en tegelijk hun gebruik intensifiëren, biedt tal van kansen om vaardigheden te ontwikkelen, creativiteit te stimuleren, ambachten te herwaarderen en buurtjobs te creëren. 

In het kader van zijn projectoproep 2018 stelt het ING Fonds € 250.000 ter beschikking van initiatieven die de vaardigheden en beroepen van de circulaire economie versterken. Het Fonds wil op die manier de spelers die actief zijn in dit domein ondersteunen of andere spelers aanmoedigen om zich bij die aanpak aan te sluiten. Doel is de ecologische voetafdruk van onze levensstijl verkleinen, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties. 

Voor wie?

Verenigingen zonder winstoogmerk, sociale economie, coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk, kleine ondernemingen (startende ondernemingen, eenpersoonsvennootschappen…), individuen, informele groepen, buurtcomités, scholen en andere onderwijsinstellingen, opleidingscentra.

In deze oproep worden partnerschappen sterk aangemoedigd, ook met overheidsinstellingen en commerciële bedrijven.

Selectiecriteria

Bij haar selectie zal de jury op de volgende criteria letten:

  • Verhoging van het aantal jobs en activiteiten die bijdragen tot de circulaire economie
  • Meetbare impact op het behoud of herstel van de natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van de afvalberg 
  • Duurzaamheid van de voorgestelde activiteit
  • Voorbeeldfunctie en verankering van het project
  • Integratie van de economische, sociale en milieuaspecten van duurzame ontwikkeling in de volledige aanpak.

Hoe jouw aanvraag indienen?

Om jouw kandidaatsdossier in te dienen, ben jij verplicht om je te registreren. Daarna is het belangrijk om jouw dossier tijdig in te dienen, d.w.z. voor 11 juni 2018. 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
11 mei 2018
Terug naar boven
Terug naar boven