Impulssubsidies voor innovatieve projecten in sociale economie

oudere en jongere collega in discussie

De provincie Antwerpen voorziet subsidies voor vernieuwende projecten in de sociale economie. Het subsidiereglement richt zich naar sociale economie-organisaties en –bedrijven, net als clusters van lokale besturen en bovenlokale samenwerkingsverbanden.

Om de projectaanvraag beter te kunnen beoordelen, start de provincie Antwerpen met een nieuwe aanpak voor het indienen van aanvraagdossiers

De subsidie

De provinciale tussenkomst bedraagt maximum 75 procent van de totale projectkosten. Bij het beoordelen van de aanvragen heeft investeren in mensen de voorkeur op zuiver materiële investeringen. Bovendien worden personeelskosten van lokale besturen niet gesubsidieerd.

Nieuwe aanpak indieningsprocedure

  • Fase 1: Indiening van een eerste projectidee
  • Fase 2: Een eerste selectie door het team sociale economie op basis van een aantal uitsluitingscriteria
  • Fase 3: De subsidieaanvrager stelt zijn project voor tijdens een pitchmoment (ongeveer 10 minuten)
  • Fase 4: Pas daarna mag de subsidieaanvrager het volledig ingevuld finaal dossier indienen
  • Fase 5: De ingediende aanvraagdossiers worden ter advies (positief of negatief) voorgelegd aan een projectcommissie
  • Fase 6: beslissing provincieraad.
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
14 juli 2016
Terug naar boven
Terug naar boven