Lidl in Marche-en-Famenne

Grootwarenhuisketen werkte MVO-strategie uit via participatie

Als supermarkt wil Lidl België top retailer in duurzaamheid worden tegen 2020. En daarvoor is er een goed doordachte MVO-strategie nodig.

Philippe Weiler, MVO-verantwoordelijke bij Lidl België, stippelde een traject uit van interviews met en workshops voor directieleden. Het resulteerde in een vijftigtal doelstellingen rond de pijlers assortiment, medewerkers, milieu, maatschappij en business partners.

Andere landen waar Lidl gevestigd is, toonden al interesse om de aanpak over te nemen.

Philippe Weiler werkt sinds 2016 bij Lidl België. De bio-ingenieur van opleiding verdiende eerder zijn strepen bij onder meer Trias, het Wereld Natuur Fonds (WWF) en CSR Europe.

“Toen al had ik het gevoel dat ik ooit in een bedrijf wilde werken om een MVO-strategie uit te rollen. Bij WWF optimaliseerde ik de samenwerking tussen bedrijven, bij CSR Europe werkte ik meer rond de people-pijler. Die achtergrond heb ik kunnen gebruiken om een MVO-strategie uit te werken bij Lidl België.”

Eerste MVO-stenen waren al gelegd

De voormalige MVO-verantwoordelijke van Lidl België zorgde ervoor dat Philippe Weiler niet van nul moest beginnen.

“Zij coördineerde drie jaar lang heel wat initiatieven. Er stonden daardoor heel wat projecten in het duurzaamheidsrapport van Lidl. De eerste stenen waren gelegd. Alleen was er nog geen rode draad, geen duidelijke visie. Die taak nam ik op mij.”

Weiler volgde eerst zelf twee maanden interne opleiding om het bedrijf te leren kennen.

“Dat was nodig om te weten hoe Lidl België werkt. Daarna wilde ik weten van de directie hoe serieus zij duurzaamheid namen. Ik rapporteer rechtstreeks aan Boudewijn van den Brand, onze CEO. Hij staat helemaal achter onze duurzame werking. Daarom trokken we een externe consultant aan die ons kon begeleiden, zodat we intern stakeholders konden meekrijgen in het MVO-verhaal.”

Samen MVO-traject uitstippelen

Naast heel wat intern lobbywerk werkte Weiler aan de eerste stappen van een MVO-traject.

“We organiseerden interviews en workshops, op directieniveau en kaderleden, met afdelingshoofden en experten. We definieerden gezamenlijk het ambitieniveau van ons MVO-beleid en vertaalden dat in een visie en strategische goals.

Vervolgens werden concrete doelstellingen binnen elk van de vijf pijlers gedefinieerd:

  • assortiment
  • medewerkers
  • milieu
  • maatschappij
  • en business partners.

Deze doelstellingen werden zowel intern, onder andere met onze collega’s uit Lidl Internationaal, als extern besproken en gevalideerd.”

De visie van Lidl België is dat we als duurzame retailer een positieve impact willen hebben op onze medewerkers, de klanten en de maatschappij. Dit betekent dat we over de vijf pijlers heen bij de top retailers willen behoren qua duurzaamheid. We willen onze volledige verantwoordelijkheid nemen op de impacten die we hebben als onderneming, en dat gaat van geluidshinder van onze vrachtwagens tot de arbeidsomstandigheden in onze Aziatische textielbedrijven. En deze verantwoordelijkheid gaat ver, want we willen uiteindelijk een positieve impact teweegbrengen.

Doelstellingen definiëren

Voor de pijler Assortiment luidt de strategie: “Vanuit Lidls Smart-Discount visie, streven we voor elk product die we aanbieden de meest duurzame oplossing”. Dit betekent dat de inkopers van Lidl voortaan alle duurzaamheidsopties moeten bekijken vooraleer te onderhandelen over kwaliteit en prijs. Alles blijft wel in het kader van onze Smart Discount model. We mikken op een jaarlijkse omzetgroei van 10% van ons duurzaam assortiment.

Wat HR betreft luidt de strategie “We zorgen ervoor dat alle medewerkers zich samen met passie kunnen engageren”. En het ambitieniveau is dat we tegen 2020 de beste werkgever willen zijn binnen de retailsector. We willen namelijk onze voet kunnen zetten naast Torfs en Colruyt.”

“En voor de pijler milieu & klimaat gaan we op zoek naar win-win situaties. Ons engagement om tegen 2020 honderd elektrische laadpunten te plaatsen, is een win voor het klimaat, een win voor Lidl en een duidelijke win voor de klant die gratis zijn fiets of auto kan tanken terwijl hij zijn inkopen doet.

Rond klimaat zijn we zeer ambitieus: we engageren ons om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te formuleren, de zogenaamde Science Based Targets. Dergelijke commitments zijn in lijn met hetgeen nodig is om de gevaarlijke temperatuurstijging van 2°C te vermijden.

Buitenlandse interesse in aanpak

In het voorjaar 2017 hielden we een externe validatie tijdens een grootscheepse stakeholder dialoog. Onze doelstellingen werden verder verfijnd en in april 2017 hebben we de strategie met de 50 gevalideerde doelstellingen aan de media kenbaar gemaakt. We zullen op een transparante wijze communiceren over de vooruitgang.”

Maar, het echte werk begint nu pas. Voor elk van de 50 doelstellingen is 1 persoon binnen de organisatie verantwoordelijk. Zij stellen een team samen, werken actieplannen uit en monitoren de vooruitgang.

Het is een aanpak die al voor belangstelling zorgde bij andere Lidl landen en bij Lidl Internationaal.”

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
3 augustus 2017
Contactpersoon
Terug naar boven
Terug naar boven