Grondstoffenpaspoort goed voor concurrentiepositie Europese bedrijven

Een Europese adviescommissie raadt de EU aan het gebruik van grondstoffenpaspoorten in te voeren. Dat zou recycling stimuleren en goed zijn voor het bedrijfsleven.
 

In een grondstoffenpaspoort staat een overzicht van de grondstoffen die gebruikt zijn om een product te maken, hoe die grondstoffen gerecycled of hergebruikt zouden kunnen worden, en eventueel welke giftige stoffen er in het product zitten. Dit soort informatie is van groot belang bij het veilig en efficiënt recyclen van afgedankte producten.

Volgens de commissie, het European Resource Efficiency Platform, zouden grondstoffenpaspoorten in Europa de grondstoffenefficiëntie verbeteren, innovatie stimuleren en banen genereren. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de regering, het bedrijfsleven, consumenten en milieubewegingen.

‘Als het wordt ingevoerd zal het paspoort een belangrijke bouwsteen zijn van een duurzame samenleving,’ aldus John Bruton, de voorzitter van de adviescommissie.

Concurrentiepositie

Sommige bedrijven zijn al vrijwillig begonnen met het gebruiken van grondstoffenpaspoorten, ook wel environmental product declarations (EPDs) genoemd. Volgens voorstanders is het vrijgeven van EPDs niet nadelig voor de concurrentiepositie van deze bedrijven. In een EPD staat immers alleen welke grondstoffen er in een product zitten, niet hoe het product precies wordt gemaakt.

Volgens Bruton zou het invoeren van het grondstoffenpaspoort zeer goed zijn voor de concurrentiepositie van Europa. ‘Europa kan niet concurreren op lage arbeidskosten of lage energieprijzen. We moeten ons dus op een andere manier onderscheiden. Met het maken van producten die gemakkelijker gerecycled kunnen worden, en waaruit dus gemakkelijker waarde kan worden teruggewonnen, zou Europa zich kunnen onderscheiden,’ aldus Bruton.

Eurocommissaris van Milieu Janez Potočnik liet in een verklaring weten dat hij de invoering van het grondstoffenpaspoort ziet als ‘de juiste weg’ voor Europa.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
24 juli 2013
Terug naar boven
Terug naar boven