business model

Groene businessmodellen en hoe bedrijven ermee aan de slag kunnen

In februari is het rapport “Groene businessmodellen: Hoe kunnen bedrijven ermee aan de slag?” verschenen. De studie bekijkt op welke manier bedrijven en de overheid ervoor kunnen zorgen dat groene businessmodellen de motor worden van een groene economie.

Wat?

Een groen businessmodel creëert waarde door producten en diensten te leveren die voldoen aan de noden van de markt maar houdt ook rekening met de grenzen van de planeet. Bedrijven met een groen businessmodel zijn economisch rendabel en zijn extern gefocust: ze volgen de wereldwijde trends, houden rekening met milieudruk en klimaatwijziging en kunnen zich flexibel aanpassen aan die uitdagingen.

Het doel

Het doel van groene businessmodellen is om finaal over te schakelen op nieuwe vormen van waardecreatie die regeneratief en bloeiend (“flourishing”) zijn op alle domeinen: economisch, ecologisch en sociaal. Inzicht in de manier waarop groene businessmodellen vorm krijgen, kan bedrijven helpen om klaar te zijn voor en succesvol te zijn op de markten van de 21ste eeuw.

De studie

Deze studie heeft zich toegespitst op het Vlaamse bedrijfsleven. De primaire sector, de industrie, de dienstverlenende en financiële sector hebben eraan meegewerkt. Iedere sector en type bedrijf speelt immers een specifieke rol in de vergroening van de economie.

De klemtoon van de studie ligt op groene businessmodeltransformatie: hoe kan een bedrijf fundamenteel zijn waardepatroon wijzigen en evolueren van een traditioneel businessmodel naar een groen businessmodel? Wat wordt er verwacht van de bedrijfsleiding? Op welke manier kan een bedrijf zich organiseren opdat het gewapend is voor de toekomst? Wat zijn de uitdagingen en hindernissen en welke managementtools kunnen hierbij helpen?

Verder bekijkt het rapport de economische transitie die vereist is: hoe kan heel Vlaanderen de stap zetten naar groenere businessmodellen en een groene economie realiseren?

Aangezien alleen bedrijven de vraag kunnen beantwoorden welke maatregelen nodig zijn voor een groene businessmodeltransformatie in Vlaanderen, werd een co-creatieve aanpak gevolgd. De studie is verschenen na een reeks gesprekken en workshops met bedrijfsleiders, federaties, beroepsverenigingen,...

De inzichten die daarin aan bod kwamen, zijn bovendien gebruikt om aanbevelingen te formuleren voor de Vlaamse overheid, voor de bedrijfsleiders zelf en voor het ecosysteem van bedrijven.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
Gepubliceerd op
8 mei 2019
Terug naar boven
Terug naar boven