stethoscoop

Gratis energiescans leveren zorgsector per jaar minstens €15,2 miljoen besparing op

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 namen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de koepelorganisaties samen het initiatief om gratis energiescans uit te voeren in zorg- en welzijnsgebouwen.

Voor de  eerste duizend gebouwen is een scan besteld. Meer dan 850 ondergingen hem al daadwerkelijk. Uit de resultaten blijkt dat de sector voor meer dan 15 miljoen euro kan besparen. Geld dat opnieuw kan gaan naar personen met een zorgnood.

1.000 energiescans

Minister Vandeurzen maakte eerder al middelen vrij om de uitdaging van energie-efficiëntere gebouwen aan te gaan. Vandaag zijn er bij VEB al 1.002 gratis energiescans besteld bij 1.009 gebouwen van 276 organisaties in de welzijns- en zorgsector. Bij die energiescans stelden energiespecialisten vast dat de gebouwen in de sector op vlak van energie-efficiëntie vooruitgang kunnen boeken.

Voorzieningen krijgen zo een gedetailleerd zicht op hun energieverbruik, aangevuld met een overzicht van alle relevante energiebesparende maatregelen die ervoor zorgen dat hun energiefactuur daalt en de CO2-uitstoot vermindert. Op basis daarvan kan een voorziening bekijken op welke energiebesparende maatregelen ze de komende jaren zal inzetten en binnen welke termijn.

Voor de investeringen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar voorziet minister Vandeurzen klimaatsubsidies via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden  (VIPA), het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector.

6.768 maatregelen

In totaal kwamen er 6.768 energiebesparende maatregelen uit de al uitgevoerde energiescans.

Uit deze energiescans blijkt dat er een CO2-besparingspotentieel is van 60.943 ton per jaar of een kostenbesparing van 15,2 miljoen euro per jaar. Deze maatregelen uitvoeren betekent het equivalent van de CO2-uitstoot van 11.219 gezinnen besparen.

De top vijf maatregelen met het grootste CO2-besparingspotentieel zijn:

  • stookplaatsrenovatie
  • relighting/relamping
  • PV-panelen
  • warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • muurisolatie.  

VIPA en VEB ontzorgen

Het VIPA werkt in nauwe samenwerking met VEB verder aan een goede ‘ontzorging’ van de voorzieningen.

Naast de energiescans en de klimaatsubsidies, voorziet VEB in ondersteuning bij de opmaak van een klimaatvisieplan en de realisatie van energieprestatiecontracten.

Voor de uitvoering van de energiebesparende investeringen kunnen de instellingen beroep doen op de diverse raamcontracten die VEB hen aanbiedt. Het VIPA staat in voor het toekennen van de klimaatsubsidies.

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
24 januari 2019
Terug naar boven
Terug naar boven