Good life goals

De 'good life goals' gaan over de rol van het individu in het bereiken van de ambities van de SDGs. Net zoals er een wereldwijde vertaling is van de SDGs voor het bedrijfsleven, heeft het internationale bedrijfsleven nu ook een vertaling van de SDGs gemaakt voor het individuele handelen. 

Waarom?

De Good Life Goals voorzien bedrijven met waardevolle inzichten in duurzame levensstijl van hun klanten. Merken, die over die data beschikken, kunnen zich makkelijker engageren met hun consumenten. Zij kunnen zich beter verbinden met duurzame acties en activiteiten van huishoudelijke consumenten, die nauw verband houden met hun producten en diensten. Of, omgekeerd, ondernemingen kunnen hun productontwikkeling in de richting sturen van een duurzame levensstijl. Daarvoor kunnen zij bijvoorbeeld gebruik maken van de SDGs. 

Ontdek wat WBCSD doet rond de SDGs.

En wat WBCSD doet rond 'duurzame levensstijlen'.

Wat?

Sinds de start van Agenda 2030 van de Verenigde Naties is in heel wat landen een sensibilisering op gang gekomen naar consumenten, organisaties uit de overheid en het maatschappelijk middenveld, én naar het bedrijfsleven. In België wordt er beleid gevoerd op nationaal niveaufederaal niveau en door de gewesten en gemeenschappen om bedrijven, organisaties en overheden aan te zetten om de relevante SDGS toe te passen.

Ook het VBO wil de SDGs en hun opportuniteiten bekend maken bij de sectorale organisaties en hun leden (ondernemingen).  Daarnaast biedt ook Voka een SDG Roadmap aan. Dat is een laagdrempelige workshop, die focust op de praktische inzetbaarheid van elke duurzame ontwikkelingsdoelstelling in een bedrijfscontext. Daarnaast zijn er ook een SDG-Voices actief, om de bekendheid van de SDGs naar verschillende doelpublieken te verhogen. 

Ondanks al deze activiteiten inzake sensibilisering rond SDGs blijft de vraag zich stellen hoeveel mensen ze echt kennen en weten wat ze moeten doen om ze te bereiken. Daarom wil de WBCSD een inspanning doen om gezinnen en consumenten wereldwijd kennis te laten maken met de Good Life Goals. Daarmee hoopt het internationaal bedrijfsleven dat ze de cruciale rol van individuele acties zullen erkennen voor het bereiken van de SDGs. Zij tonen iedereen 85 manieren om bij te dragen aan de enorme, wereldveranderende doelstellingen die zich in het hart van de SDG agenda bevinden. 

Wie?

De Good Life Goals zijn gecreëerd in een multi-stakeholder samenwerking tussen Futerra, de 10 YFP Sustainable Lifestyles and Education program, begeleid door het Stockholm Environment Institute (SEI), en de Institute for Global Environmental Strategies (IGES), alsook UN Environment, UNESCO and WBCSD.

Gezien deze samenwerking draait rond consumenten en hun levensstijl stelt zich de vraag waarom Consumers International niet bij deze samenwerking betrokken is. Zou het iets te maken kunnen hebben met de klemtoon op 'consumentenbescherming' in het bereiken van de SDGs? En zou het verhaal van de consumentenbescherming de huishoudelijke consumenten te snel bij het thema van productaansprakelijkheid en aanverwante verantwoordelijkheden van het (internationaal) bedrijfsleven brengen? En te veel afleiden van de eigen individuele verantwoordelijkheden? 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
26 oktober 2018
Terug naar boven
Terug naar boven