Gezocht: Voeding voor de toekomst, Voeding voor het debat

logo Voedsel voor de Toekomst

Gezocht: Voedsel voor de Toekomst is een co-creatie project waarbij 5 partners samen met jongeren in debat gaan over producten om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Dit samenwerkingsverband tussen Colruyt, Vredeseilanden/Rikolto, KU Leuven, Hogeschool UCLL en de provincie Vlaams-Brabant wint de prijs in de categorie 'internationale samenwerking' van de Sustainable Partnerships Award in 2017. Die wordt uitgereikt door The Shift – het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid.

Sustainable Partnerships Award

The Shift – het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid – gaat elk jaar op zoek naar de meest inspirerende voorbeelden van co-creatie. Met de prijs bekronen ze sinds 2013 de meest innovatieve en impactvolle partnerschappen tussen bedrijven en non-profit actoren in België. De jury bestaat uit experten uit de bedrijfs - en academische wereld, het middenveld, de publieke sector en de media. Uit de meer dan 50 inzendingen van dit jaar werden 4 samenwerkingsprojecten verkozen tot de beste Sustainable Partnerships, die wij één voor één op deze site presenteren.

Met deze prijs ondersteunt The Shift ook een deel van SDG17, dat doelgericht partnerschappen met heel diverse stakeholders aanmoedigt. Wie nieuwsgierig is naar de aanpak om de maatschappelijke impact van duurzame samenwerkingsverbanden te versterken, kan inspiratie vinden in 'Partnering for Impact'. Dat is een publicatie van i-propeller en The Shift, die met steun van de Vlaamse overheid werd opgemaakt. Alle achtergrondinformatie over de jury, hun criteria, de winnaars en alle deelnemers aan de Sustainable Partnerships Award vind je nog in een andere brochure

Groeiende wereldbevolking voeden

Het VN-departement voor economische en sociale zaken (DESA) verwacht dat de wereldbevolking tegen 2050 zal groeien tot 9,8 miljard mensen. In het jaar 2100 zouden er zelfs al 11,2 miljard mensen zijn. Deze demografische evolutie voltrekt zich tegen de achtergrond van klimaatopwarming, schaarste van land, grondstoffen en water, tanende biodiversiteit en een wereldwijde sociale en economische uitstoot van boeren. Wetenschappers verwachten dat er tot 50% meer voedsel zal moeten geproduceerd worden om die groeiende wereldbevolking te kunnen voeden met het huidige voedselsysteem.

Meer voedsel produceren is één zaak. Even belangrijk is het soort voedsel dat geproduceerd wordt, de teeltwijze, de verwerking, de handel, en de voedingspatronen. Het voedselsysteem moet producten afleveren die de bevolking op een zo efficiënt en gezond mogelijke manier voeden, met een zo klein mogelijke milieu-impact.

Gemeenschappelijk doel, verschillende invalshoek

'Voedsel voor de Toekomst' is een co-creatief project dat de invalshoeken van 5 partners met elkaar combineert in een zoektocht naar een duurzame voedselproductie voor de toekomst. Colruyt Group en Vredeseilanden/Rikolto gooien hun expertise op het vlak van ketenontwikkeling, verduurzamen van productketens en vermarkting van de eindproducten in de strijd. KU Leuven zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van het project, werpt kritische vragen op en documenteert het co-creatieve proces. Hogeschool UCLL betrekt actief studenten bij het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe ideeën rond het ontwikkelen en vermarkten van duurzame en gezonde voeding. De provincie Vlaams-Brabant betrekt, via haar uitgebreid netwerk in de eigen provincie, jongeren, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, onderwijsinstellingen, enz. 

Debat op niveau

Voedsel voor de Toekomst wil het debat aanvuren door wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, burger-consumenten en maatschappelijke organisaties samen aan tafel te zetten. Deze partners willen letterlijk het debat ‘voeden’ vanuit de praktijk door zelf drie duurzame voedselketens op te zetten. In de voorbereiding van dit samenwerkingsverband zijn ze op zoek gegaan naar lekkere en voedzame producten uit het Zuiden met een kleine milieu-impact die tegelijk nieuwe kansen bieden aan de boeren die ze produceren. Op basis van hun expertise hebben ze gekozen voor peulvruchten, Andesgewassen (zoals quinoa) en zeewieren. De drie voedselketens hebben een eigen specificiteit. De obstakels, opportuniteiten en vragen die tijdens de verduurzaming van de levenscyclus opduiken zullen het duurzaam ondernemen rond deze voedselproducten stimuleren. Daarom wil dit project ook resulteren in een aantal duurzame producten in het winkelrek. 

De samenwerking laat de partners toe om telkens nieuwe klemtonen te leggen en het verhaal zo volledig mogelijk te vertellen. Op die manier kan het debat over het voedsel van de toekomst op een hoger niveau getild worden. 

Wie deze informatie kort wil samengevat zien kan kijken naar een 2'12'' durende video over 'Gezocht: voedsel voor de toekomst'.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
15 december 2017
Terug naar boven
Terug naar boven