chips monteren

Gent kiest voor faire ICT

In navolging van Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid sluiten ook de UGent en de Stad Gent zich aan bij Electronics Watch. Die internationale organisatie komt op voor betere arbeidsomstandigheden in het productieproces van elektronica.

Het aankoopbeleid van de publieke sector in Gent werkt al langer aan verduurzaming. Dat traject zet zich nu door naar faire elektronica. ICT-materiaal moet in goede omstandigheden gemaakt worden, daarvoor kijken de UGent en de Stad Gent naar hun ICT-leveranciers. Want, zo beargumenteert vicerector van de UGent Mieke Van Hecke, “wat we hier in Gent aankopen, heeft een impact op levens ergens anders”.

Daarom hebben zowel de UGent als de Stad Gent zich begin deze maand, aan de vooravond van World Fair Trade Day op 8 mei, aangesloten bij Electronics Watch. Die internationale organisatie ijvert voor betere arbeidsomstandigheden in het productieproces van elektronica. “De aansluiting bij Electronics Watch vormt een garantie dat we met een deskundige partner in zee gaan”, klinkt de officiële mededeling.

Electronics Watch gaat in dialoog met ICT-leveranciers en doet onderzoek naar de werkomstandigheden in productielanden. De organisatie is gebaseerd op “worker-driven monitoring”, wat wil zeggen dat het samenwerkt met een netwerk van lokale monitoren, zoals vakbonden en ngo’s. Zo krijgen de arbeiders een centrale plaats bij de monitoring.

“Dit systeem slaagt erin om een realistischer beeld te scheppen van de situatie op het terrein en zo de problemen te identificeren die er echt toe doen voor gewone arbeiders”, klinkt het nog. “Dat zorgt ervoor dat het gesprek met de ICT-leveranciers niet bij loze beloftes blijft en er concrete verbeteringen gevraagd kunnen worden.”

Eerste lokale spelers in Vlaanderen

Voor Electronics Watch is dit niet de eerste samenwerking op Vlaamse bodem. Ook Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid werkt al samen met hen. “Maar de UGent en de ICT-partner van de Stad Gent zijn de eerste universiteit en het eerste stadsbestuur in Vlaanderen die zich aansluiten bij ons netwerk”, reageert Björn Claeson, de directeur van Electronics Watch. “Daar zijn we bijzonder trots op. Samen met onze vele andere partnerorganisaties, verspreid over heel Europa, willen we kennis delen en samenwerken.”

Vanuit de Stad Gent is District09, de ICT-partner van de stad, betrokken partij. Schepen van Digitalisering Sofie Bracke is voorzitter van de Raad van Bestuur van District09. Ze steekt haar toekomstdromen niet onder stoelen of banken. “Als Stad hebben we de ambitie om technologiehoofdstad te worden”, aldus de schepen. “Daar hoort ook eerlijke ICT bij. Door ons aan te sluiten bij het netwerk van Electronics Watch nemen we ook daar een voortrekkersrol in op.”

Ook Tine Heyse, schepen van Klimaat en Internationale Solidariteit, reageert opgetogen. Met haar team focuste zij tot nog toe op de verduurzaming van de kledingindustrie. “Na jarenlange inzet op textiel kijken we ook richting ICT”, zegt Heyse. “We hebben geleerd dat monitoring een belangrijk aspect is in dit verhaal. Door de samenwerking met Electronics Watch kunnen we hier nu stappen vooruit zetten.”

“Wij zijn een publieke aankoper”, zegt Mieke Van Hecke (UGent) nog. “Daarin leggen we niet enkel de nadruk op ecologische criteria, maar willen we ook dat materiaal in de juiste omstandigheden gemaakt wordt. We kiezen voor TCO-gecertificeerde toestellen en starten een dialoog op met de leverancier om eventuele risico’s op mensenrechtenschendingen af te wenden. Electronics Watch zal ons begeleiden in dit verhaal.”

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
25 mei 2021
Terug naar boven
Terug naar boven