recycleren van plastiek

Federale regering ondertekent charter voor meer circulaire economie

Op 27 oktober ondertekende federaal ministers Kris Peeters en Marie-Christine Marghem een samenwerkingsovereenkomst met beroepsfederatie van Go4Circle om circulaire economie in ons land te bevorderen.

Concreet zal Go4Circle in de komende drie jaar 78 centra bezoeken die PMD recycleren, AEEA recycleren, organisch afval composteren en textiel recupereren. Al doende willen ze de vaak voorkomende recyclageproblemen door slecht productdesign identificeren en vervolgens aan de federale overheid rapporteren.

Beide ministers benadrukken dat ze in de circulaire economie geloven als motor voor de creatie van nieuwe werkgelegenheid.

Kris Peeters: “Met het charter willen we innovatie in de circulaire economie ondersteunen, zo werkgelegenheid creëren en de competitiviteit van ondernemingen versterken. Het benutten van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen zal sterk aan belang winnen. Meer: wie er in de economie in slaagt het herstellende vermogen van natuurlijke hulpbronnen te benutten, heeft de toekomst.”

“België heeft een sterke industriële geschiedenis. Gelegen in het hart van Europa leent het zich uitstekend voor de ontwikkeling van het innovatieve economische model. Die opportuniteit moeten we ten volle benutten. Ook al omdat circulaire economie fors wat werkgelegenheid genereert. We willen van België een toonbeeld van circulaire economie maken”, zegt minister Marghem.

Ondoordacht productdesign identificeren

Go4Circle wil samen met de Belgische federale regering een aantal hindernissen de wereld uit helpen.

Heel wat producten zijn om verschillende redenen niet herstelbaar of te recycleren. De recyclage van bruine PET-flessen heeft bijvoorbeeld commercieel geen zin. Er bestaat namelijk geen afzetmarkt voor deze zeldzame kleur. Elektrische onderdelen van bijvoorbeeld wasmachines van bepaalde merken zijn met een gel vastgemaakt. Hierdoor is herstelling van defecte panelen niet mogelijk, hoewel de herstelkost anders slechts 1,5 euro bedraagt.

Het zijn twee voorbeelden die aantonen hoe ondoordacht productdesign de evolutie naar een echte circulaire economie in de weg staat. De ondertekening van het charter moet dit probleem in de toekomst verhelpen.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
18 november 2016
Terug naar boven
Terug naar boven