e-waste

Fair ICT Flanders - koplopers gezocht

Het project 'Fair ICT Flanders' streeft de verduurzaming na van het ICT-aankoop- en verwerkingsbeleid in Vlaanderen.  Fair ICT Flanders is een driejarig project van Bond Beter Leefmilieu, Ondernemers voor Ondernemers en de vzw CATAPA die al sinds 2005 werkt rond de sociaal-ecologische impact van mijnbouw. De Vlaamse overheid zorgt voor de financiering.

Context

De productie van hardware zoals smartphones, computers en laptops heeft een erg grote impact op mens en milieu. De ontginning van metalen en mineralen, nodig voor deze producten, gaat vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en ecologische destructie. De assemblage van laptops en smartphones gebeurt in lageloonfabrieken waar arbeidsrechten niet gerespecteerd worden.

De gebruiksduur is zeer kort terwijl het ontwerp van ICT niet gericht is op hergebruik van de onderdelen. Daardoor ontstaat er een gigantische e-waste afvalberg. Daarnaast is bijna vier procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de ICT-sector.

Doelgroep

Fair ICT Flanders richt zich tot de grote consumenten van ICT-producten in Vlaanderen zoals hogeronderwijsinstellingen, lokale overheden en bedrijven.

Zij kunnen als grote hardwareconsumenten een belangrijke invloed uitoefenen op ICT-bedrijven om hun productieketen op een structurele wijze te verduurzamen. Dit kan door sociale en ecologische criteria te hanteren bij aankoopprocedures. Een duurzaam ICT-aankoopbeleid kan een belangrijke hefboom zijn tot een betere wereld.

Doelstellingen

Het project stimuleert bedrijven, overheden en hogeronderwijsinstellingen om concrete stappen te ondernemen naar de ontwikkeling van een duurzaam ICT-aankoop- en hergebruiksbeleid. Dit alles met het oog op een duurzamere toekomst en de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van getroffen gemeenschappen in de extractivistische en ICT-productiesector in het Globale Zuiden.

Methodiek

Binnen het project zal er aan de hand van verschillende werkvormen een intensief begeleidingstraject aangeboden worden aan pilootinstellingen. Er komen leerplatformen, webinars, toolboxen,...bij kijken om aankopers binnen de organisatie te kunnen begeleiden. Het gezamenlijk leerproces en de uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende instellingen zullen inspirerend zijn voor het ICT-beleid.

Wordt jouw organisatie koploper?

Wil jouw organisatie een koploper zijn op vlak van duurzaamheid? Wil jouw organisatie ‘mee’ zijn met de toekomstige normering? Bewuster omgaan met de ICT-aankopen én besparen? De impact op het klimaat reduceren?

Engageer je dan als piloot in dit project en profiteer van drie jaar intensieve ondersteuning in deze zoektocht. Zo kan je concrete stappen ondernemen om je ICT-aankoopbeleid te verduurzamen, met een focus op de reeds bestaande elektronica in omloop.

Interesse en/of vragen?

Neem dan snel contact op met Kim Claes via kim.claes@catapa.be of via 0483 16 45 02.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
8 mei 2019
Terug naar boven
Terug naar boven