winkelen

Europa zweert trouw aan duurzame mode

De Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) heeft een Sustainability Pledge gelanceerd. Op die manier zet Europa zich verder in voor meetbare, controleerbare duurzaamheidsclaims in de textiel- en schoenenindustrie.

Met een Sustainability Pledge – vrij vertaald: een eed op duurzaamheid – hoopt Europa de transparantie binnen de textielindustrie te vergroten en duurzaamheidsclaims te controleren. De Pledge vloeit voort uit het UNECE-project ‘Enhancing Transparency and Traceability of Sustainable Value Chains in Garment and Footwear’. Dat project wordt gefinancierd door de EU en geïmplementeerd door de VN-handelsorganisatie UN/CEFACT en het International Trade Centre (ITC). Ruim 250 experts hebben met hun adviezen bijgedragen tot de standaard.

De Pledge hangt samen met een toolkit die traceerbaarheid en transparantie centraal stelt. Die waarden dragen bij tot de uitbouw van een circulaire economie; een van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie.

"Met precieze informatie over de samenstelling van producten kunnen goederen gemakkelijker worden gerecycleerd", klinkt het in een persmededeling van UNECE. "Hierdoor blijven materialen in gebruik en zullen schadelijke praktijken die afval, schade of milieuverontreiniging veroorzaken de dans niet meer ontspringen."

Blockchain

Momenteel heeft UNECE een pilootapplicatie lopen voor zowel katoen als leer. Die applicatie is gebaseerd op blockchain. Blockchain is een soort van software die informatie doorstuurt naar zogenoemde blokken, die deel uitmaken van een soort gecodeerd kasboek. Centraal bij de technologie staan betrouwbaarheid en veiligheid, legt Maka De Lameilleure van Antwerp Management School uit.

"Vergelijk het met je boekhouding: elke transactie wordt opgeslagen in een blok met een unieke code. Enkel wie erbij betrokken is, wie de zogenaamde sleutel heeft, kan transacties uitvoeren. Als je iets nieuws invoert, moet daar een akkoord over zijn. Wissen kan niet, omdat je voor elke verandering een nieuw blok moet creëren. Gegevens worden niet op één plaats bewaard, maar via meerdere centrale systemen die met elkaar in verbinding staan."

Positieve reacties

Maylis Souque, secretaris-generaal bij de OESO, zegt dat ze deze technologische innovaties met open armen ontvangt. "Door zoveel adviezen samen te leggen kunnen overheden en verantwoordelijke textielbedrijven nu alle nodige informatie verzamelen die nodig is om de sector te verduurzamen."

Ook Schone Kleren Campagne staat positief tegenover de Pledge. "Transparantie is noodzakelijk om aan verantwoordelijke bedrijfsvoering te doen", zegt Paul Roeland, die de kwestie opvolgt voor de internationale arbeidsrechtenorganisatie. "De manier waarop UNECE informatie harmoniseert en standaardiseert, is heel belangrijk, dus." Volgens Roeland zal er op die manier een betere samenwerking mogelijk zijn tussen verschillende stakeholders in de sector, gaande van katoenboeren tot grote retailers.

Europa neemt het voortouw

Momenteel loopt er een call to action naar zowel overheden als bedrijven toe om de Pledge te onderschrijven. Daarmee zouden ze beloven de UNECE-toolkit te gebruiken en op die manier "een positieve stap zetten om de milieunormen en ethische geloofwaardigheid van de sector op te krikken". Overheden en bedrijven hebben tijd om zich hiervoor te engageren tot het volgende beleidsoverleg dat van 21 tot 23 september plaatsvindt in Milaan.

Het is niet de eerste keer dat Europa het voortouw neemt op het vlak van de verduurzaming van de textielsector en in hoeverre die ommeslag waarachtig is. Daar heeft het een goede reden voor: uit eerder onderzoek bleek dat zowat de helft (42%) van de duurzaamheidsclaims op websites onbewezen is.

Eerder las je hier dat zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie een actieplan voor de circulaire economie goedgekeurd hebben. De EU werkt aan een Sustainable Textiles Strategy die ook op jouw modebedrijf een impact heeft – daarover organiseerde onder andere Flanders DC een webinar.

Momenteel wordt er bovendien zowel op Europees als op Belgisch niveau werk gemaakt van wetgeving omtrent de zogenaamde ketenzorg. Dat zou betekenen dat het mogelijk wordt om bedrijven aansprakelijk te stellen voor mensenrechtenschendingen of milieuvervuiling in de volledige toeleveringsketen.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
9 juni 2021
Terug naar boven
Terug naar boven