bibliotheek KU Leuven

Eerste duurzaamheidsverslag voor de KU Leuven

De KU Leuven publiceerde op 25 oktober jongstleden haar eerste duurzaamheidsverslag. Het is een uitgebreide stand van zaken geworden.

"Bij de opmaak van het rapport stonden we er zelf verbaasd van hoeveel er al gebeurt. Daarom is het goed dat we nu dit overzicht hebben, en dat voor onze vier pijlers: onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en interne bedrijfsvoering", zegt Karel Van Acker, docent circulaire economie en voorzitter van de Duurzaamheidsraad.

Het eerste duurzaamheidsverslag van de KU Leuven brengt verschillende duurzame initiatieven in kaart. Deze laten zien hoe KU Leuven haar ambitie realiseert om een duurzame universiteit te zijn in de brede zin. De focus ligt daarbij op de kerntaken van de KU Leuven: onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement.

Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt breed ingevuld, volgens de definitie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het rapport kijkt dus verder dan enkel CO2-uitstoot, maar bespreekt ook de rol van de universiteit in de creatie van een inclusieve en duurzame samenleving. Het rapport volgt hierbij de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI), een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt.

Het duurzaamheidsrapport biedt ruimte voor evaluatie en reflectie. Dat is nodig, want door de unieke combinatie van geavanceerd onderzoek, hoogstaand onderwijs en maatschappelijke dienstverlening, wil de KU Leuven het voortouw nemen in de duurzaamheidstransitie.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
30 oktober 2019
Terug naar boven
Terug naar boven