Dromen van nieuwe ondernemers

Deze column is, met instemming, gebaseerd op teksten van Jan Bossuyt over het waardengedreven ondernemen. De eindredactie werd verzorgd door MVO Vlaanderen. In deze tekst staan de dromen van nieuwe ondernemers centraal. 

In de vorige bijdrage kon u kennis maken met zijn doorleefde kijk op het ondernemen en vertelt hij hoe hij moed als de échte kracht van het ondernemerschap ziet. 

Er leven heel wat mythes over het ondernemerschap. Sommige verhalen leggen de klemtoon op de vieze kanten: het doel van de ondernemer is rijk worden, en daarvoor neemt hij/zij allerlei risico’s, die hij/zij afwentelt op medewerkers, het milieu of de maatschappij. Door zijn/haar grenzeloze ambitie heeft hij/zij zelf geen goed leven, omdat de hoge werkdruk weinig tijd overlaat voor het gezin én de eigen ontspanning. Andere verhalen brengen eerder de positieve kanten van het ondernemen in beeld. Mens spreekt dan over het ‘nieuwe’ ondernemen.

In mijn gesprekken met die nieuwe ondernemers is er ergens vaag een algemeen verlangen naar een betere wereld. Dat verlangen vertalen ze voor zichzelf in een concrete uitdaging waarin ze hun passie en talent willen botvieren. Dat is dan hun unieke bijdrage aan die betere wereld. Meestal vinden ze een aanleiding in situaties, problemen of gebeurtenissen waar ze zich niet kunnen mee verzoenen. Voor Dirk en Peter Vyncke is dit het inzetten van hun familiale passie voor het vuur en het verbranden van plantaardig afval voor energierecuperatie. Voor Nicolas Vyncke van ingenieursbureau Ingenium gaat het over de zorg om grote gebouwen duurzaam te maken. Voor Christophe Toye van Fairplace kan leuk en origineel speelgoed evengoed ecologisch zijn. Alle drie lieten ze woordelijk dezelfde uitspraak vallen: "Ik wil bijdragen aan een betere wereld".

Wat zijn de kenmerken van dat nieuwe ondernemerschap?

Aan de basis ligt een droom over een betere wereld voor kinderen en kleinkinderen. Daaraan gekoppeld geeft die nieuwe ondernemer invulling aan zijn/haar eigen unieke bijdrage. Zoals je ook uit andere gesprekken op mijn blog kunt leren kan dat over heel diverse activiteiten gaan: bouwen, verbranden, speelgoed of eten maken, enz. Ook op de site van MVO Vlaanderen staan heel wat interviews met ondernemers uit diverse sectoren die in de dagdagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering hun bijdrage aan een betere wereld in de verf willen zetten… Wereldwijd zien we, al langer dan vandaag, ondernemers die voldoende moed aan de dag leggen om zich publiek over hun waarden uit te spreken. Op die manier geven ze hun visitekaartje af met een boodschap voor een betere wereld. En stellen ze zich kwetsbaar op, omdat ze media en andere krachten in de maatschappij uitdagen om de consequenties van hun woorden ook in hun daden te zoeken.

Voor zo’n nieuw ondernemerschap is het belangrijk dat de zaakvoerder een sterke bezieling aan de dag legt. Het is niet alleen belangrijk dat hij/zij leiding geeft aan dagelijkse bedrijfsactiviteiten, ook het achterliggende verhaal moet een duidelijke boodschap bevatten. Op die manier kan hij/zij met het nodige enthousiasme met diverse stakeholders communiceren, zodat zij ook geïnspireerd raken. Bovendien kan hij/zij daarmee op een breed draagvlak én steun rekenen.

Zo’n ondernemer is bereid om zich kwetsbaar op te stellen tegenover alle stakeholders, gaande van de eigen medewerkers, over de klanten en leveranciers, tot de actoren of organisaties uit de sector of de brede samenleving. Nieuwe ondernemers die de moed opbrengen om zich kwetsbaar op te stellen naar de buitenwereld doen dat op basis van een grondige verkenning van de binnenwereld van de eigen emoties. Kortom, ze erkennen de eigen momenten van angst of lafheid, bijvoorbeeld om zich uit te spreken over netelige kwesties. Daarom zijn ze nederig en behandelen ze iedereen als gelijkwaardig, onafhankelijk van de positie die ze hebben binnen of buiten het bedrijf. Ze halen voldoening uit het feit dat ze het juiste doen, uit het respect, vertrouwen en dankbaarheid dat ze daarvoor ontvangen.

Zulke ondernemers staan ook stil bij de wensen van de klanten en proberen te achterhalen welke oningevulde verborgen maatschappelijke behoeften en aspiraties achter de voorkeuren van de consumenten schuil gaan. In de eerste plaats gaan ze vertrouwen in de goede kant van mensen, die in de meeste gevallen eerlijk en betrouwbaar zijn. Zij zijn daarin natuurlijk niet naïef want zij werken ook met transparante opvolgingsmechanismen. Zij nemen hun verantwoordelijkheid op voor de continuïteit van het bedrijf, dat ze ook beschouwen als een ‘familie’ of gemeenschap van mensen en hun families. Daartoe gaan ze aandacht besteden aan financiële indicatoren, zoals de winst, ebitda, enzovoort. Winstmarges zijn voldoende om het bedrijf duurzaam te laten functioneren, los van wat de markt kan dragen. Het loon van de CEO’s en de directie is behoorlijk en zeker voldoende om de job goed te kunnen doen en een behoorlijk leven te leiden, en staat los van zogenaamde marktconforme verloning.

Op die manier boezemen die nieuwe ondernemers stakeholders vertrouwen in, wat ervoor zorgt dat er financiële én materiële middelen ter beschikking komen uit de onmiddellijke omgeving van de onderneming. Bovendien legt die nieuwe ondernemer de nodige vindingrijkheid en anti-conformisme aan de dag om de kosten te drukken. Op die manier kan hun bedrijf met een minimum aan structuren en systemen werken. Samengevat meen ik te mogen concluderen dat die nieuwe ondernemers voor een scherp waardeketen kunnen zorgen, waardoor hun aanpak tot goede businesscases leiden.

Vragen aan de lezer

Welke droom koester jij als (nieuwe) ondernemer? Hoe weeg jij de kracht van je inspiratiebronnen af tegen de realiteit van de dagdagelijkse bedrijfsvoering? Hoe belangrijk vind jij het om je kwetsbaar op te stellen bij de uitbouw van je onderneming? Denk jij niet dat je met volharding, discipline, en à la limite koppigheid veel verder komt? 

Neem gerust contact op. Wie weet tot welke inzichten een gesprek kan leiden. Ontdek meer over de stappen naar het nieuwe ondernemen in mijn boek 'De magie na overgave', uitgegeven bij Yin Books.

Jan Bossuyt was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints uit Waregem. Hij stichtte de Colora verfwinkelformule met advies. Nu is hij nog bij Boss actief als bestuurder. Daarnaast is hij ook de bezieler van een blog over ‘Bewust leven & duurzaam ondernemen’. Daarover heeft hij ook 2 boeken geschreven.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
2 oktober 2018
Terug naar boven
Terug naar boven