De Nationale Loterij ondersteunt projecten rond duurzame ontwikkeling

Voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling reserveert De Nationale Loterij 1.900.000 euro. Mogelijke invalshoeken voor ingediende projecten zijn economie, wetenschapsbeleid, KMO en middenstand, leefmilieu, energie, mobiliteit en Noordzee. Deze projectoproep loopt tot en met maandag 31 mei 2015 (middernacht).

 

De voorwaarden om kans te maken op de subsidiëring zijn strikt. De Nationale Loterij beschrijft duidelijk wat zij verstaan onder ‘duurzame ontwikkeling’:

“De beleidsdoelstelling ‘duurzame ontwikkeling’ die beoogd wordt met deze projectoproep is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in het gedrang te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.”

Projecten die veranderingsproces stimuleren

De kandidaat-projecten moeten een veranderingsproces stimuleren waarbij het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele structuren afgestemd zijn op zowel toekomstige als huidige behoeften. De leidende principes die de Nationale Loterij hierbij vooropstelt, zijn:

 • solidariteit binnen en tussen generaties
 • participatie en integratie van de economische, sociale en leefmilieudimensies van onze samenleving.

Deelthema’s

Deze projectoproep gaat over duurzame ontwikkeling als centraal thema. Daaronder vallen de volgende deelthema’s:

 • economie
 • wetenschapsbeleid
 • KMO en middenstand
 • leefmilieu
 • energie
 • mobiliteit
 • Noordzee.

Selectiecriteria jury

De jury is geselecteerd op basis van hun deskundigheid op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zij zullen zich baseren op deze criteria:

 • Opportuniteit van het project, als bijdrage tot duurzame ontwikkeling in België waarbij:
  • de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (zijnde de economische, sociale en ecologisch) worden geïntegreerd;
  • langetermijneffecten, dit wil zeggen effecten voor de volgende generaties, worden beoogd of meegenomen.
 • Haalbaarheid van het project, waarbij de slaagkansen van het project binnen de voorgestelde termijn worden geëvalueerd.
 • Draagwijdte, waarbij de grootte van de doelgroep en het multiplicatoreffect van het project worden geëvalueerd.
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
1 mei 2015
Terug naar boven
Terug naar boven