rapportage

De EU-Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Eind 2022 trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - de nieuwe Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportering - in voege.  Deze nieuwe richtlijn verplicht de 50 000 grootste bedrijven in Europa om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparante en betere duurzaamheidsinformatie. 

De CSRD-richtlijn verplicht grote bedrijven om op een uniforme en transparante manier te rapporteren over hun impacts, risico’s en opportuniteiten. Zo wil de Europese unie greenwashing tegengaan en middelen oriënteren richting écht duurzame bedrijven.

De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD zal gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven, bedrijven van openbaar belang en bedrijven die aan twee van deze drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

 

Waarover gaat de CSRD?

De CSRD is de richtlijn van Europa, die het doel vastlegt dat alle lidstaten moeten bereiken. De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn de technische vereisten waaraan de duurzaamheidsrapporten moeten voldoen. Zij geven houvast aan de bedrijven over hoe ze nu met hun rapportering aan de slag moeten.

In het totaal zijn er 12 standaarden:

  • ESRS 1 en 2: dit zijn de algemene standaarden. Hierin vind je richtlijnen voor de rapportering over het businessmodel van het bedrijf, de organisatie, en hoe stakeholders betrokken worden in de strategievorming van het bedrijf. Ook het dubbele materialiteitsprincipe wordt hierin toegelicht. Dat betekent dat een bedrijf haar impact moet bepalen vanuit twee richtingen:
    • Het gaat enerzijds over de impact (positief en negatief) die je met je bedrijfsvoering hebt op mens en planeet. Dat is de impactmaterialiteit.
    • Anderzijds is er de financiële materialiteit: de financiële impact die externe trends, zoals klimaatverandering, hebben op je bedrijf.
  • ESRS E, S en G: dit zijn de thematische standaarden. Die geven subthema’s aan waarover bedrijven moeten rapporteren. Concreet gaat het over 5 milieutopics (E of Environment),
  • 4 sociale topics (S of Social) en 1 topic over bedrijfsvoering (G of Governance).

 

Vanaf wanneer geldt de verplichting?

Beursgenoteerde bedrijven en bedrijven van openbaar belang moeten in 2025 rapporteren over boekjaar 2024. Andere grote bedrijven zullen voor het eerst moeten rapporteren in 2026, over boekjaar 2025. Beursgenoteerde kmo’s krijgen nog een jaar langer de tijd, zij moeten hun eerste rapport publiceren in 2027. Non-EU bedrijven met een vestiging in Europa krijgen het langst tijd om zich voor te bereiden, voor deze bedrijven geldt de verplichting vanaf het jaar 2029 (over boekjaar 2028).

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
3 februari 2023
Terug naar boven
Terug naar boven