rapportage

De EU-Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Deze nieuwe richtlijn bepaalt dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2024 zullen moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparante en betere duurzaamheidsinformatie. 

De CSRD-richtlijn verplicht grote bedrijven om niet enkel te rapporteren over bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot en sociaal kapitaal, maar ook over hun impact op biodiversiteit en (schendingen van) mensenrechten in hun waardeketen.

De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD zal gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven en voor bedrijven die aan twee van deze drie criteria voldoen:

 • Meer dan 250 medewerkers
 • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
 • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Waarover gaat de CSRD?

Inhoudelijk gaat de CSRD vooral over de volgende vier zaken:

 • vertrekkend van het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren over:
  • materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreme weersomstandigheden en transitierisico’s;
  • de ecologische en sociale, materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten;
 • het meten van langetermijndoelstellingen;
 • naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op;
 • verplichte ‘limited assurance’: een externe accountantscontrole.

Deze vereisten zullen sterk bijdragen aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

Wanneer gaat de CSRD in?

Europa na de richtlijn aan in april 2021. De betrokken bedrijven moeten in 2024 rapporteren over 2023. Voor het bedrijfsleven betekent dit dat het zich in 2022 al moet voorbereiden om op 1 januari 2023 te kunnen starten met het verzamelen van de nodige data.

Kmo's zullen dan weer in 2026 aan de CSRD moeten voldoen. Dat betekent dat zij in 2025 'CSRD-ready' moeten zijn en dat in 2024 moeten voorbereiden.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
25 mei 2022
Terug naar boven
Terug naar boven