De CEvaluator - eerste hulp bij financiering van circulaire projecten

logo CEvaluator

Een van de hefbomen voor de circulaire economie is financiering. Toch liggen net op dit domein nog veel uitdagingen. Zowel voor ondernemers als voor investeerders en kredietverstrekkers.

Investeerders weten vaak niet hoe het potentieel van circulaire projecten correct in te schatten. Kredietdossiers van ondernemingen of overheden zijn doorgaans slechts matig onderbouwd. Hoe kan je je als bedrijf optimaal voorbereiden op de financieringsvraag? En welke criteria moeten kredietverstrekkers mee in overweging nemen om tot een zo objectief mogelijke kredietbeslissing te komen voor een circulair investeringsdossier?

Met deze vragen in het achterhoofd gingen VITO, Econocom en de Stichting voor Toekomstige Generaties aan de slag met de ontwikkeling van een generieke evaluatietool. Hun project ontstond in het kader van de oproep “Circular Impact Investing”, gefinancieerd door Vlaanderen Circulair.

Circulariteit omzetten in investeringscriteria

Vlaanderen Circulair gelooft sterk in de hefboomfunctie van financiering bij de realisatie en opschaling van circulaire projecten. Het wil daarom handvaten bieden om circulariteit te converteren naar investeringscriteria. De ambitie is de circulaire transitie te ondersteunen door een betere onderbouwing van kredietbeslissingen om zodoende meer kans te geven aan reële implementatie.

Het uiteindelijke doel van het project is om een leidraad en beslissingskader op te zetten om de circulariteit van dossiers te kunnen beoordelen. Dit op een zo evenwichtig mogelijke manier die rekening houdt met risico’s en opportuniteiten.

Twee gebruikersgroepen

De CEvaluator richt zich tot twee types gebruikers.

Enerzijds zijn er de financiers: kredietinstellingen, fondsen, subsidieverleners, leasemaatschappijen,.... Daar is onbekend nog te vaak onbemind is. Er wordt ingezet op “capacity building” bij evaluatoren van investeringsdossiers, door hen te helpen met het inpassen van criteria en evaluatiekaders voor circulariteit in hun eigen evaluatieproces.

Anderzijds is er het brede investeerderslandschap: 'case owners, project owners' (verkenners en ervaringsdeskundigen), bedrijven en overheden die zich in de voorbereidende fase van een kapitaalronde of financieringsvraag. Voor hen betekent het instrument een hulp bij de onderbouwing van hun idee, hun business plan, hun kredietaanvraaag, met het oog op een betere kans van slagen.

Ingebed in Europese kaders

De CEvaluator is helemaal gealigneerd met bredere Europese kaders in ontwikkeling. Daarbij verwijzen de betrokken partijen naar het categorisatiesysteem ontwikkeld door de “Expert Group on Circular Economy Financing” van de Europese Commissie.

Ze zoeken op Europees niveau partnerschappen om de inhoud van het instrument te verspreiden, met de bedoeling de financiële wereld te inspireren.

De CEvaluator heeft zijn eigen website waar je hem gratis kunt downloaden.

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
16 maart 2021
Terug naar boven
Terug naar boven