de aarde vanuit de ruimte

De Belgian Alliance for Climate Action helpt organisaties komaf te maken met hun voetafdruk

The Shift en WWF lanceerden vorige week The Belgian Alliance for Climate Action (BACA).

De bedoeling is een platform te creëren van bedrijven en organisaties die ofwel ambitieuze klimaatdoelstellingen hebben, ofwel hulp willen om die te formuleren.

Minder dan een decennium, meer tijd hebben we niet om onze uitstoot drastisch te verminderen en de klimaatverandering af te remmen. Het goede nieuws is dat een omslag op klimaatvlak niet enkel vanuit overheden moet komen. Ook organisaties en bedrijven kunnen een grote (positieve) impact hebben.

The Shift en WWF slaan daarom handen in elkaar met de lancering van BACA.

Science Based Targets voor concrete klimaatambities

The Belgian Alliance for Climate Action mag dan gericht zijn op kennisoverdracht, met die kennis moet ook iets gebeuren. Toetreden tot BACA is gekoppeld aan ambitieuze doelstellingen. Die mogen bedrijven niet lukraak zelf kiezen, maar moeten wetenschappelijk gegrond zijn en zijn op maat van elke sector. De doelstellingen staan bekend als Science Based Targets (SBT).

Het Science Based Target Initiatief (SBTi) is een standaard om klimaatambities concreet te maken. Hij beoordeelt of je ambities, je reductie-objectieven, in lijn zijn met het Parijsakkoord en geeft advies op maat van je sector.

Scopes

De Science Based Targets werken op basis van zogenaamde scopes of toepassingsgebieden:

  • Scope 1 omvat je gebouw en je (bedrijfs)voertuigen
  • Scope 2 heeft alles te maken met energie en elektriciteit
  • Scope 3 heeft tot slot te maken met de impact van de toeleveringsketen.

Een jaar lang kennis opdoen

Organisaties en bedrijven kunnen intekenen op ieder moment. Vanaf dan krijgen ze een jaar de tijd om na te gaan wat de Science Based Targets voor hen zouden kunnen betekenen.

Daarna wordt verwacht dat bedrijven formeel intekenen op het Science Based Target Initiatief. Vervolgens krijgen ze twee jaar om uit te zoeken welke doelstellingen juist haalbaar en ambitieus zijn, om ze dan te laten verifiëren door het technisch team van het SBTi.

Niet enkel goed voor het milieu

Een ding is zeker: inzetten op het klimaat is niet enkel positief voor ons leefmilieu, maar ook voor de organisaties en bedrijven zelf.

The Shift en WWF geven het voorbeeld van banken: "Die zullen een doorlichting moeten doen van hun portfolio. Als ze investeren in steenkool en andere niet-hernieuwbare energiebronnen, bronnen die in de toekomst niet meer zullen opbrengen, dan riskeren ze die investeringen nooit terug te zien. Als je als organisatie of bedrijf alvast de impact van het klimaat in rekening brengt, ben je beter bestand tegen schokken onder invloed van de klimaatverandering."

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
14 oktober 2020
Terug naar boven
Terug naar boven