banner Save at Work Arbeid & Milieu

Dagboek van een campagne - deel 1

Via het Burgemeestersconvenant scharen steden en gemeenten zich mee achter de Europese doelstelling om de CO2-uitstoot met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Het energieverbruik in overheidsgebouwen verminderen is één van de wegen naar het bereiken van die doelstelling.

Via het project Save@work ondersteunt Arbeid & Milieu (A&M) deze uitdaging. Eén jaar lang gaan ruim 9000 werknemers in 180 kantoorgebouwen verspreid over negen Europese landen de strijd aan om zo veel mogelijk energie te winnen via gedragsverandering.

In deze dagboekreeks leest u hoe de campagne verloopt in 21 overheidskantoren in de provincie Vlaams-Brabant.

Werknemersbetrokkenheid bij verduurzaming van bedrijven

Frank is kraanmachinist en afgevaardige bij Ellimetal, een productiebedrijf van silo’s, drukvaten, opslagtanks, warmtewisselaars en reactoren.

In een interview met hem over “energiebesparing in bedrijven” vertelde hij ons dat er op vraag van de vakbondsafvaardiging in het bedrijf poorten werden geïnstalleerd die automatisch kunnen openen en sluiten.

“Dit heeft een groot voordeel op vlak van verwarmingskosten: als een heftruckchauffeur tien keer binnen en buiten moet rijden, dan deden de chauffeurs geen moeite om telkens de poort open en dicht te doen, omdat zij dan telkens van z’n voertuig moesten stappen. Bovendien zijn sommige van onze poorten tot wel 16 meter hoog. Nu kan men in dergelijke situaties met een simpele druk op de afstandsbediening de poort tot een drietal meter openen, en eens men er voorbij is meteen weer sluiten. Dit betekent op jaarbasis een gigantische energiebesparing.”

Dit voorbeeld is één van de velen die Arbeid & Milieu verzamelt over werknemersbetrokkenheid bij verduurzaming van bedrijven. Inzetten op milieu in een bedrijf is een taak voor het management, maar kan niet slagen zonder de werknemers te betrekken.

“Als je als arbeider elke dag op een bepaalde plaats werkt, kun je daadwerkelijk zeggen waar de voordelen liggen”, verwoordde Frank het treffend.

Bovendien is het creëren van draagvlak cruciaal voor de doorwerking van beslissingen op middellange termijn.

Wanneer iedereen in een organisatie of bedrijf het gedachtegoed achter (milieuvriendelijke) veranderingen begrijpt en omarmt, en wanneer deze ook gunstige gevolgen hebben voor tewerkstelling, arbeidsomstandigheden of andere syndicale en sociale prioriteiten, vergroot de kans op het slagen ervan.

Arbeid & Milieu (A&M) wil betrokkenheid van onderop stimuleren om de transitie naar een groene én rechtvaardige economie te versnellen. We verzamelen niet alleen de goede voorbeelden, we werken er ook zelf aan mee, onder andere met het project Save@work.

Energie besparen op de werkvloer

campagnebeeld Save@workHet Europese project Save@work is een wedstrijd van één jaar tussen 180 publieke kantoorgebouwen in negen Europese landen.

Het doel is om via gedragsverandering van medewerkers zo veel mogelijk energie te besparen[1]. Campagnes en studies tonen immers aan dat pure gedragsverandering al een grote invloed kan hebben op energiegebruik en een besparing tot wel 20% kan realiseren.

Na een jaar energie besparen zullen per land de drie meest succesvolle gebouwen bekroond worden tot het gebouw met de meeste energiebesparing, de beste campagne en het beste actieplan voor de komende jaren.

logo AM.pngArbeid & Milieu coördineert de campagne in België en selecteerde 21 kantoorgebouwen (van 18 lokale overheden) in de Provincie Vlaams-Brabant, waaronder het provinciehuis te Leuven.

Klaar voor de start...

Door de financiële ondersteuning van het Europese Horizon 2020 programma is deelname aan de campagne gratis.

Wel wordt er een tijdsinvestering gevraagd van de medewerkers van de verschillende lokale overheden. In ieder gebouw werd een energieteam samengesteld, dat vanaf 1 maart 2016 intern campagne zal voeren om energie te besparen via gedragsverandering.

Hoe gedrag wordt beïnvloed en waarom dit belangrijk is in het kader van energiebesparing, leest u in deel 2 van deze dagboekreeks.

[1] De hoogte van de energiebesparing wordt gebaseerd op het verschil in energiegebruik ten opzichte van voorgaande jaren.

 

www.saveatwork.be - gefinancierd door EU Horizon 2020 (Grant Agreement 649660) - projectcoördinatie in België: Arbeid & Milieu

Meer info over de campagne en haar deelnemers vindt u op www.saveatwork.be.

logo EU

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
4 januari 2017
Terug naar boven
Terug naar boven