A comparison of 4 international guidelines for CSR

The Danish Business Authority bundelde onlangs vier internationale MVO-richtlijnen in één boekje

De publicatie belicht op een korte en praktische manier de belangrijkste internationale MVO-richtlijnen, hun verbanden en hun verschillen. Volgens The Danish Business Authority was er een grote noodzaak aan meer duidelijkheid over de internationale richtlijnen, aangezien kleine en middelgrote ondernemingen steeds vaker beroep doen op buitenlandse leveranciers.

De vier internationale richtlijnen die gebundeld werden, zijn:

  • OESO-richtlijnen voor multinationals
  • ISO 26000-richtlijnen rond MVO
  • UN Global Compact (UNGC)
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

Deze richtlijnen bevatten veel gemeenschappelijke elementen. Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen de organisaties, volgens dezelfde internationale verdragen, verklaringen en beginselen. Ze dienen vooral als inspiratie voor de lezer en vervangen in geen geval de nationale regel- en wetgeving.

OESO-richtlijnen voor multinationals

De OESO-richtlijnen voor multinationals bestaan uit een aantal aanbevelingen voor verantwoord ondernemen, opgesteld en goedgekeurd door de OESO-lidstaten. De richtlijnen omvatten de principes voor verantwoord ondernemen in een mondiale context, volgens internationaal wetgeving en erkende normen. Komen onder meer aan bod: mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu, bestrijding van omkoping, smeergeld, werving en afpersing, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging en belastingen.

ISO 26000-richtlijnen rond MVO

ISO 26000 rond MVO is een initiatief van de International Organization for Standardization (ISO). De richtlijnen omvatten voornamelijk definities, achtergronden, principes en zeven hoofdonderwerpen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze zijn: bestuursvorming, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijke bedrijfsvoering, consumentenzaken, en de maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling. ISO 26000 geeft richtlijnen over hoe een maatschappelijk verantwoorde organisatie kan en zou moeten werken rond de uitvoering, stakeholder betrokkenheid, due diligence en communicatie over haar MVO-prestaties.

UN Global Compact

De UN Global Compact is een wereldwijd beleidsinitiatief voor bedrijven, waaronder tien algemene principes voor het werken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De principes komen voort uit internationaal erkende conventies binnen vier gebieden: mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Onderneming of organisatie kunnen de tien principes gebruiken als inspiratie. Daarnaast kunnen ze officieel lid worden van de UN Global Compact.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

Deze richtlijnen zijn de interpretatie van de VN over hoe overheden en bedrijven moeten werken rond mensenrechten, waaronder de rechten met betrekking tot de arbeid. De richtlijnen zijn van toepassing op alle bedrijven in alle situaties. Ze bestaan uit 31 principes, verdeeld in drie hoofdgebieden binnen het kader 'Protect, Respect and Remedy’:

  • de verplichtingen van de overheid rond mensenrechten
  • de verantwoordelijkheid van ondernemingen om de mensenrechten te respecteren
  • wat een onderneming moet doen als het direct of indirect in aanraking komt met een situatie die inbreuk doet op de mensenrechten.
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
Gepubliceerd op
14 april 2015
Terug naar boven
Terug naar boven