CE monitor: waar staat de circulaire economie in Vlaanderen?

campagnebeeld ceday

De Vlaamse overheid wil de (vooruitgang van de) circulaire economie in Vlaanderen op de voet volgen. Daarom heeft het Steunpunt Circulaire Economie samen met enkele partners een Vlaamse monitor voor de circulaire economie ontwikkeld, de CE monitor.

Een gelaagde monitor voor een veelzijdig thema

De monitor bestaat uit drie lagen met tal van indicatoren (momenteel meer dan 100):

  • Macroniveau: deze indicatoren geven op een overkoepelende manier de transitie naar de circulaire economie voor heel Vlaanderen weer. Ze worden opgedeeld in circulariteit en effecten.
  • Tussenniveau: Deze set aanvullende indicatoren meet vier behoeftesystemen waarin de economie moet voorzien: huisvesting, voeding, consumptiegoederen en mobiliteit.
  • Productgroepen: Dit zijn de cijfers van enkele specifieke productgroepen en diensten. Ze dragen bij aan een representatieve steekproef van onze dagelijkse consumptie.

De combinatie van die niveaus en indicatoren biedt een breed overzicht van de huidige situatie.

Hoe circulair is Vlaanderen?

21%. Dat is het circulariteitscijfer voor Vlaanderen in 2018. Het cijfer in 2014 was 16%, dus we zien een duidelijke stijging, vooral op het vlak van recycling.

Het volledige plaatje is genuanceerder, want de circulariteit van de Vlaamse economie is moeilijk in één cijfer te vatten. De monitor probeert een grondig beeld van de circulariteit van onze economie te schetsen door rekening te houden met verschillende factoren.

Partners en verdere ontwikkeling van de monitor

De CE Monitor is een collectieve inspanning van verschillende partners, zoals het Steunpunt Circulaire Economie, OVAM, VITO en Vlaanderen Circulair.

Het ambitieuze project is een work in progress. Verder onderzoek moet de beschikbare data stapsgewijs aanvullen. Er zijn behoeftesystemen die momenteel niet volledig in beeld komen en de aansluiting met het beleid moet verder uitgewerkt worden.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel. Daarom blijven Vlaanderen Circulair en het Steunpunt Circulaire Economie de komende jaren investeren in uitbreidingen, updates en aanpassingen.

Benieuwd? Neem dan zeker een kijkje naar de CE Monitor.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
26 november 2021
Terug naar boven
Terug naar boven