CareVille Limburg, een innovatieve proeftuin met focus op ‘zorgmobiliteit’

bloedafname

De proeftuin CareVille Limburg richt zich op het versterken van de zorgmobiliteit om oudere personen langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis te laten wonen. Innovatie en co-creatie zijn nooit ver weg.

De proeftuin is niet alleen een testomgeving, maar is ook dé plaats om nieuwe innovatieve projectideeën te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie naar een zorg met een duidelijk doel: maatschappelijke én economische valorisatie.

Katherine Nelissen is Project Manager bij LifeTechLimburg, de initiatiefnemer van CareVille samen met de steden Genk en Hasselt. Zij coördineert het project sinds 2012. “Binnen onze regio ontbrak het aan een mogelijkheid om innovaties samen met eindgebruikers te creëren en te toetsen in de praktijk. Zo konden we de effectieve implementatie/realisatie van deze innovaties versnellen. Net in die periode schreef toenmalig minister voor innovatie Ingrid Lieten een call uit rond zorgproeftuinen. We stapten hierin mee en startten bijgevolg in februari 2014 officieel met de Limburgse zorgproeftuin CareVille.”

Heel wat partners zetten mee hun schouders onder dit project: H. Essers, Fifthplay, U-sentric, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Jessa ziekenhuis, Wit-Gele Kruis Limburg, Familiehulp, OCMW Genk, OCMW Hasselt, Huisartsenkring Prometheus (Genk), Herkenrode Huisartsen HAK (Hasselt), Koninklijk Limburgs Apothekersverbond en de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Limburg (POM).

Grote maatschappelijke uitdagingen

De proeftuin bestaat uit een populatie van zorgbehoevende senioren die minstens 65 jaar oud zijn, met extra aandacht voor interculturaliteit en kansarmoede, maar ook hun mantelzorgers en zorgverleners. Zij worden betrokken bij de uitwerking van nieuwe innovatieve projecten die een antwoord moeten geven op de grote maatschappelijke uitdagingen.

“We hielden twee doelstellingen voor ogen. We wilden zorgen dat de stem van de gebruiker gehoord werd om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast moet de proeftuin het regionale economisch weefsel versterken, onder andere door bedrijven van buiten de regio aan te trekken en lokaal ondernemerschap in de zorg te bevorderen.”

Lopende projecten

In de proeftuin van CareVille in Genk en Hasselt lopen vier projecten. “Het algemeen thema is de zorgmobiliteit, waaronder de mobiliteit van de zorgvrager. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis kunnen wonen. Met één van de projecten focussen we specifiek op mobiel blijven in het verkeer, om onder andere vereenzaming tegen gaan.”

“Daarnaast hebben we een project rond de mobiliteit van de zorgverlener. Hoe kunnen we zorgverleners efficiënter inzetten via een virtueel loopbaanplatform over zorg- en welzijnsorganisaties heen.

Een ander luik is de mobiliteit van het zorgproduct of zorgproces. Er werd bijvoorbeeld de cardiocoach app ontwikkeld waarmee zorgverleners patiënten met hartfalen kunnen opvolgen via te telemonitoring. Ze krijgen op afstand info over de bloeddruk en het gewicht.”

“Een vierde project focust op veilige medicatievoorbereiding, door medicatie op maat van de patiënt aan te bieden op basis van het medicatieschema.”

Communicatie aandachtspunt

“Bij het opzetten van de proeftuin zijn veel partijen uit de regio betrokken, waaronder ziekenhuizen, thuiszorgcentra, residentiële zorgcentra, het beleid maar ook industriële actoren.

Een belangrijk leerpunt binnen zo’n uitgebreid netwerk is zorgen voor goede communicatie, zeker ook met de gebruikers (senioren, mantelzorgers, zorgverleners) zelf. Hun taal is helemaal anders dan bij de andere actoren.”

Adviesverlening voor bedrijven

Via pitchings, co-creatie sessies, real-life testings (User Centred Design Proces) werken de eindgebruikers en ontwikkelaars samen om innovatieve zorgoplossingen te realiseren. “Door innovaties te ontwikkelen in co-creatie met de gebruikers kan getest worden of een goed idee of concept in een natuurlijke omgeving kan omgezet worden in een succesvol product of een succesvolle dienst.”

CareVille wil in de toekomst verder kijken dan de regio Limburg. “Om onze toekomst te verzekeren, is het belangrijk om verder te kijken. We bewandelen nu de pistes van Europese projecten, zodat we ook buitenlandse actoren kunnen aantrekken.”

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
5 december 2015
Terug naar boven
Terug naar boven