BSCI blaast 10 kaarsjes uit

Het Business Social Compliance Initiative (BSCI), een bedrijfsgedreven organisatie die zich richt op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in wereldwijde productieketens, bestaat tien jaar. Hoog tijd om de balans op te maken. Wat is er de laatste tien jaar veranderd? En belangrijker, waar liggen de uitdagingen voor morgen?

MVO Vlaanderen: Proficiat met jullie tiende verjaardag. Hoe is BSCI als organisatie gegroeid en wat is de balans in de praktijk na 10 jaar?

Jakob Smets, communication officer BSCI: De laatste jaren is ons ledenaantal exponentieel gegroeid: van een dozijn bedrijven die een piloot project opzette in 2003 tot meer dan 1000 leden in 2013.

We zijn er met BSCI in geslaagd om:

 • Het aantal niet-noodzakelijke sociale audits per bedrijf drastisch terug te dringen. Dit heeft in totaal rond de 65 miljoen euro uitgespaard
 • De werkomstandigheden in internationale productieketens te verbeteren, dankzij een gezamenlijke en allesomvattende aanpak (audits, corrective action plan, workshops)
 • Een toonaangevende speler te worden in ronde-tafelgesprekken met stakeholders in risicolanden
 • De inkooppraktijken van onze leden-bedrijven te verbeteren (mede dankzij de verplichte BSCI Info seminaries en verbintenissen die ons lidmaatschap inhoudt)

Waar zitten de belangrijkste uitdagingen voor de volgende jaren in het verzekeren van transparante en verbeterde arbeidsomstandigheden?

Jakob Smets: Een eerste belangrijke uitdaging is het aanpakken van de volledige productieketen. De meeste Westerse bedrijven hebben niet alleen leveranciers in het buitenland, maar ook subleveranciers die op hun beurt nog eens subleveranciers hebben. Om het volledige productieproces te verduurzamen, moeten we dus dieper in de productieketen binnendringen. Dat is echter niet simpel.

Andere uitdagingen zijn het meetbaar maken van resultaten en onze focus verbreden van sociale impact naar milieu-impact.

Betere arbeidsomstandigheden betekent hogere lonen en dus duurdere eindproducten. De eindconsument is echter op zoek naar steeds goedkopere producten. Hoe probeert BSCI bedrijven toch te overtuigen om hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen?

Jakob Smets: Het aanbieden van verantwoordelijke producten is een Uniek Productvoordeel (USP). Belangrijk is dat de ondernemer zelf overtuigd is van het nut van een duurzame toeleveringsketen. Als dit aspect opgenomen is in de bedrijfsstrategie, kunnen richtlijnen voor sociale en milieu-gerelateerde omstandigheden worden geïmplementeerd. Een koepelorganisatie zoals het BSCI kan de ondernemer hierbij ondersteunen.

Heel wat kleine ingrepen kunnen al een wereld van verschil maken zonder dat ze handenvol geld kosten.

Wat is er, naast de inspanningen van bedrijven en organisaties als het BSCI, verder nodig om de arbeidsomstandigheden te verbeteren?

Jakob Smets: Ik denk aan regelgeving vanuit de overheid, maar daarnaast ook een strikte opvolging van de uitvoering ervan, zowel door de overheid als door brancheorganisaties (bvb BGMEA in Bangladesh). Bovendien moet er een gelijk speelveld gecreëerd worden binnen sectoren zoals textiel, zowel in productielanden als in Europa.

Het BSCI heeft al wat kritiek losgeweekt van actiegroepen, onder meer over een gebrek aan onafhankelijkheid en transparantie. Hoe gaan jullie hiermee om?

Jakob Smets: Wij staan steeds open voor kritiek en contacteren NGOs en media ook proactief. Onder meer door deze kritiek zijn we onze werking gaan bijschaven op enkele punten:

 • Sinds enkele jaren betrekken we een groep stakeholders afkomstig uit de NGOs actief bij de besluitvorming in een zogenaamde ‚stakeholder council‘. De voorzitter van deze raad zetelt ook in het BSCI bestuurscomité
 • Bij grote events zoals onze afgelopen tiende verjaardag, worden stakeholders steevast uitgenodigd
 • BSCI doet voortdurende inspanningen om het auditsysteem te verbeteren. Bvb door bepaalde auditbedrijven te schorsen als ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen
 • Ook eigen leden worden geschorst als ze geen verbintenis kunnen voorleggen met hun voornemen om x aantal producenten te controleren.

Welke tips kan u meegeven aan bedrijven die een verantwoorde productieketen willen nastreven?

 • Neem je eigen verantwoordelijkheid en kijk de kat niet uit de boom
 • Ken je toeleveringsketen goed, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan
 • Langdurige handelsrelaties met dezelfde leverancier helpen om gelijkaardige doelen na te streven. Ondersteun je leveranciers ook in de implementatie van een sociaal verantwoorde toeleveringsketen: nadat een initiële audit heeft uitgewezen dat er nog werk aan de winkel is op vlak van werkomstandigheden, moet de leverancier begeleid worden om een actieplan uit te voeren
 • Communiceer openlijk over uitdagingen en bereikte doelen
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
3 juli 2013
Meer info
BSCI
Terug naar boven
Terug naar boven